แผลถูกของมีคมบาด

  • ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อมูลสื่อ

317-007-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 317
กันยายน 2005
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

แผลถูกของมีคมบาด


แผลถูกของมีคมบาดอาจเกิดจากเครื่องมือหรืออาวุธที่มีคม เช่น มีด ขวาน แก้วแตก เป็นต้น ลักษณะของแผลมักเป็นแผลขอบเรียบ อาจมีเลือดออกมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของแผล

การปฐมพยาบาล

๑. แผลขนาดเล็กใช้นิ้วหัวแม่มือ หรือผ้าสะอาดกดที่แผลเพื่อห้ามเลือด ถ้าเป็นแผลขนาดใหญ่ให้ใช้ผ้าพับหลายชั้น และกดที่แผลโดยตรง

๒. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่

๓. ใช้ผ้าสะอาดปิดแผล

๔. ถ้าแผลกว้างมาก มีเลือดออกและจำเป็นต้องเย็บแผล ให้ห้ามเลือดก่อน ไม่ต้องล้างแผล

๕. รีบนำส่งโรงพยาบาล

ระวัง อย่าให้แผลเปียกน้ำ เพราะจะทำให้แผลแฉะ อักเสบง่าย