ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น/ตุ่ม คัน

  • ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อมูลสื่อ

220-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 220
สิงหาคม 1997
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ