ปากนกกระจอก โรคปากเปื่อย

  • ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อมูลสื่อ

55-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 55
พฤศจิกายน 1983
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

 

              

โปรดสังเกตที่มุมปากของเด็กทั้งสองในภาพ
ถ้าคุณมีอาการเป็นแผลเปื่อยที่มุมปากทั้ง 2 ข้างแบบนี้
ก็บอกได้เลยว่า เป็นโรคปากนกกระจอก
สาเหตุ เกิดจาก ร่างกายขาดวิตามิน บี2
การรักษา ก็ให้กินวิตามินบี 2 หรือวิตามินบีรวม 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้งจนกว่าจะหาย