การพักผ่อน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 266 มิถุนายน 2544
  สายหยุด หยุดกลิ่นฟุ้ง  ยามสาย สายบ่หยุดเสน่ห์หาย  ห่างเศร้า กี่คืนกี่วันวาย  วางเทวษ ราแม่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 266 มิถุนายน 2544
  มีหลายคนเชื่อว่า ต้นไม้เมื่อดูดสารพิษหรือไอระเหยสารเคมีเข้าไปมากๆจนถึงจุดอิ่มตัว ต้นไม้ก็จะตาย และปล่อยสารพิษคืนสู่อากาศแต่ความจริงเป็นดังนี้ จากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่าต้นไม้หลายหลายชนิดเพิ่มความสามารถในการขจัดสารพิษเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้นไม้ขจัดสารพิษจากอากาศโดยผ่านทางจุลชีพที่อาศัยอยู่รอบๆรากต้นไม้ การที่จุลชีพย่อยสลายสารพิษนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 265 พฤษภาคม 2544
  หลายปีมาแล้ว ผู้เขียนมีโอกาสไปร่วมประชุมที่อาศรมวงศ์สนิท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ริมคลองรังสิต การประชุมจัดขึ้นง่ายๆ ในห้องโล่งใต้ถุนอาคารที่ยกพื้นสูงเช่นเดียวกับบ้านทรงไทยในชนบท เนื่องจากไม่มีฝากั้นจึงคล้ายการประชุมในสวน เพราะโดยรอบตัวอาคารมีต้นไม้ชนิดต่างๆปลูกไว้มากมาย ยังจำได้ว่าระหว่างการประชุมซึ่งมีลมจากภายนอกพัดเข้ามาจากทิศต่างๆ เป็นครั้งคราวนั้น มีกลิ่นหอมของดอกไม้บางชนิดลอยตามลมมาด้วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 252 เมษายน 2543
  เล็บมือนาง : ไม้เถาดอกหอม กลีบงาม จากวรรณคดีไทย คืนหนึ่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนกลับจากต่างจังหวัดมาถึงที่ทำการของมูลนิธิขวัญข้าวในตอนดึก เมื่อเปิดประตูรถยนต์ออกมาเพื่อเปิดประตูรั้ว สิ่งแรกที่รู้สึกก็คือ กลิ่นหอมเย็นชื่นใจของดอกไม้หลายชนิดที่ปลูกเอาไว้บริเวณมูลนิธิฯ แต่ที่จำได้ชัดเจน ก็คือ กลิ่นของดอกไม้ที่กำลังออกดอกอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ตรงรั้วข้างประตูทางเข้านั่นเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 251 มีนาคม 2543
  จำปา : พระยาแห่งดอกไม้ของคนไทยสมัยก่อน " อะไรในโถ  ส้มโอปอก  อะไรในจอก  ข้าวตอกนั้น อะไรในขัน  มะดันแช่  อะไรในแคร่  ไหเหล้าไหยา  อะไรในผ้า  จำปาซ่อนกลิ่น  ...ฯลฯ" ข้อความที่ยกมาขึ้นต้นบทความตอนนี้ คัดมาจาก บทเด็กเล่นชื่อ "อะไรในโถ" จากหนังสือบทกลอนกล่อมเด็กฉบับสอบ ของหอพระสมุดวชิรญาณ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 250 กุมภาพันธ์ 2543
  ธรรมชาติบำบัดผู้ถาม ศุภลักษณ์/กรุงเทพฯการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดหมายถึงและครอบคลุมการรักษาแบบใดบ้างต้องยอมรับว่าช่วงปีนี้เป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งธรรมชาติบำบัดจริงๆ อะไรๆ ก็เป็นธรรมชาติบำบัดไปหมด ดิฉันจึงอยากทราบว่าธรรมชาติบำบัดนี้หมายถึงอะไรและ ครอบคลุมการรักษาแบบไหนบ้าง และแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดบ้าง ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะผู้ตอบ อาจารย์วีณา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 250 กุมภาพันธ์ 2543
  จำปี : ไม้ดอกในดวงใจคนไทยหลายๆ คน  " โนเนเอยโนนาด สีชมพูปูลาด  จะพาดไว้ต้นอะไรดี  สีชมพูปูลาด  พาดไว้ที่ต้นจำปี..."ที่ยกมาขึ้นต้นบทความตอนนี้ คือ ส่วนหนึ่งของบทกลอนกล่อม เด็กชื่อ "โนเน" คัดมาจากหนังสือบทกลอนกล่อมเด็ก ฉบับสอบของหอพระสมุดวชิรญาน ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 248 ธันวาคม 2542
  กลิ่นหอม บำบัดโรคระยะนี้ไปเดินซื้อของ ก็สังเกตเห็นว่า มีร้านที่ขายอุปกรณ์ เตาหอมกับน้ำมันหอมระเหยกันมาก ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเธอเคยใช้น้ำมันหอมระเหย ซึ่งเธอเชื่อว่ามันช่วยบำบัดโรคได้ ด้วยความที่เห็นเราคลุกคลีอยู่กับเรื่องหมอๆ เรื่องโรคๆ (ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรค) เธอก็เลยขอร้องให้ช่วย ค้นคว้าข้อมูลเรื่องนี้ให้หน่อย ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก รศ.ดร.วีนา จิรัจฉริยากูล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 248 ธันวาคม 2542
  ผักเป็ด : ผักสามัญที่ไม่ไร้ความสำคัญเมื่อราวกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้อ่านบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและเคยเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงด้วย ได้ให้ความเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็น "เป็ดพิการ" จะทำอะไรก็ติดขัดไปหมด เพราะอยู่ในช่วงใกล้กับการเลือกตั้งครั้งใหม่ ทำให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเอง พยายามหาคะแนนนิยมแข่งกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 247 พฤศจิกายน 2542
  พฤกษ์ : ผักยืนต้นพื้นบ้านไทยหลากหลายชื่อ " โพธิ์พระยาท่าตลิ่งล้วน   ล้อเกวียนโพธิ์ไผ่ไม้เต็งตะเคียน  ตะขบ บ้างซึก ซาก กระบากกระเบียน กระเบา กระแบก กระบก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 246 ตุลาคม 2542
  จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศเรามักเข้าใจกันว่า อากาศในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนั้นสะอาด และปลอดภัย แต่คุณทราบไหมว่า นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า สิ่งแวดล้อมในห้องปรับอากาศ หรือห้องต่างๆที่ปิดทึบนั้น อาจมีมลภาวะมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกหลายเท่า โดยเฉพาะในห้องหรืออาคารที่การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศไม่ดีพอ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของแบคทีเรียและทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 244 สิงหาคม 2542
  เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติ ในสมัยก่อน เราอยู่กับธรรมชาติ ปลูกบ้านเรือนด้วยวัสดุอย่างง่ายๆ ที่หาได้จากธรรมชาติ แต่ทุกวันนี้ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราอย่างมหาศาล เราเริ่มอาศัยในตึกรามบ้านช่องที่มีวัสดุต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุสงเคราะห์ และเจือปนด้วยสารเคมีต่างๆ หลายคนทำงานในอาคารสูง ที่ทึบและปิดกั้น อย่างน้อยก็ ๖-๘ ชั่วโมง และมีเครื่องปรับอากาศ  ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 240 เมษายน 2542
  ในช่วงหลายปีมานี้ มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เปิดเผยตัวเองว่า ดื่ม น้ำปัสสาวะเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น ในหลายประเทศก็มีกระแสตื่นตัวในเรื่องนี้จนมีการกล่าวอ้างกันว่า ในปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกนับล้านๆคนที่ปฏิบัติใน เรื่องนี้ มานำเสนอให้ได้รับทราบกัน ในที่นี้จึงใคร่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ และทัศนะของผู้คนที่เห็นด้วย และไม่เห็น ด้วยกับเรื่องนี้ - ความเชื่อแต่โบราณ มีบันทึกนับย้อนหลังนานนับพันปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 240 เมษายน 2542
  คอลัมน์ต้นไม้ใบหญ้าตอนที่แล้วได้นำเสนอเรื่องตะลิงปลิง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเดินทางไปประเทศอินโดนีเชีย เพื่อเป็นการต่อเนื่องทั้งจากการเดินทางและจากความใกล้ชิดทางพันธุกรรม ผู้เขียนจะนำเสนอพืชที่เป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งต่อจากตะลิงปลิง เพราะระหว่างการเดินทางบนเกาะชวานั้น ผู้เขียนพบพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ปลูกตะลิงปลิง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 239 มีนาคม 2542
  “ความเครียด” เป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในตัวเองบ่อยๆ แต่ก็นั่นแหละ วิถีชีวิตของผู้คนสมัยนี้ มีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่บางครั้งก็ทำให้ความเครียดแฝงเร้นเข้ามาในจิตใจโดยไม่รู้ตัว การที่เอาจริงเอาจัง เอาเป็นเอาตายกับเรื่องบางเรื่อง (หรือหลายเรื่อง) กับคนบางคน กับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ ไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหน ซึ่งหากเราได้ทำดีหรือพยายามจนถึงที่สุดแล้ว ...