พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 310 กุมภาพันธ์ 2548
  ผู้ใหญ่มักเตือนสติลูกหลานว่าอย่าชิงสุกก่อนห่าม นั่นคือ การสอนไม่ให้ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัย หรือยังไม่ถึงเวลา ซึ่งมักสอนในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วเมื่อไหร่คือวัยอันสมควรและเหมาะสมเราท่านควรเข้าใจเรื่องความรัก ความใคร่ของหญิงชายกันก่อนดีไหมความรัก ความใคร่...ชายหญิงไม่เหมือนกันความรักและความใคร่มีความสัมพันธ์กัน เปรียบเสมือนวงกลม ๒ วงที่ซ้อนกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 310 กุมภาพันธ์ 2548
  ขณะนี้ พฤติกรรมของวัยรุ่นไทยนั้นน่าห่วงมาก เป็นพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกในสิ่งชั่วดี หมกมุ่นในสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นพนันบอล สื่อลามก เพศสัมพันธ์ เที่ยวเตร่กลางคืน ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนอกจากนี้ มีสิ่งที่ไม่เหมาะสมรอบตัวเยาวชน อาทิ ลัทธิปัจเจกชนนิยม และสิทธิมนุษยชน อิทธิพลของสื่อ สิทธิมนุษยชน และปัจเจกชนนิยม คือความเป็นตัวของตัวเอง ทำให้หลายๆ คนต่อต้านการควบคุม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 309 มกราคม 2548
  เมื่อเดือนก่อนเดินทางไปโคราช วันแรกที่ไปถึงช่วงหัวค่ำ ได้เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ขณะก้าวเดินลงบันไดไปที่โรงอาหาร มัวแต่พูดคุยกับ ผู้มาต้อนรับ ไม่ได้สังเกตดูขั้นบันไดที่ก้าวลง ก็ลื่นล้ม เพราะพื้นเป็นหินแกรนิตและขอบบันไดไม่ได้มีแถบกั้นกันลื่นเหมือนที่อื่น ก็ถลาไป ๔_๕ ขั้น ลงไปหยุดตรงขั้นบันไดกว้างที่เป็นชานพัก รู้สึกเจ็บปวดที่ข้อเท้าขวาทันที ถึงกับเดินกะเผลกอยู่พักใหญ่ หลังจากนั่งพักกินอาหาร แล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 309 มกราคม 2548
  ความดันเลือดสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมือง เฉลี่ยแล้ว ทุกๆ ๕ คนจะมีผู้ที่เป็นโรคความ ดันเลือดสูง ๑ คน อายุยิ่งมาก ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคความ ดันเลือดสูงมากขึ้นตาม ดังนั้น ผู้ที่อายุมากกว่า ๓๕ ปี ทุกคนควรได้รับการตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละครั้ง ถ้าความดันเลือดเฉลี่ยจากการวัดหลายๆ ครั้งในเวลา ๑-๒ สัปดาห์ เกินกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ก็ถือว่าเป็นโรคความ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 308 ธันวาคม 2547
  แม้พระจะให้ศีล "สุราเมระยะมัชชะปะมา..." วันละหลายหมื่นเที่ยว แต่การดื่มสุราในประเทศไทยกลับมียอดพุ่งสูงกว่าประเทศต่างๆ เป็นอันมากแม้ประเทศฝรั่งเศส การพูดถึงโทษภัยต่างๆ ของการดื่มสุรา เช่น ต่อสุขภาพของตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรอย่างไรๆ การดื่มสุราก็ไม่ลดลงสสส. หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 308 ธันวาคม 2547
  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานในสิกขาบท ตั้งใจที่จะงดเว้นจากการประทุษร้าย สติสัมปฤดี โดยการดื่มสุราและเสพของมึนเมาทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือคำสมาทานศีลข้อที่ ๕ ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกยึดถือปฏิบัติพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า สุรา เหล้าและแอลกอฮอล์ ดังนี้สุรา : เหล้า หรือน้ำเมาที่ได้จากการกลั่นเหล้า : ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 305 กันยายน 2547
  ทำงานอย่างไรจึงไม่ล้าเป็นอาการอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยในเวลาทำงาน เกิดขึ้นได้ทั้งงานที่ต้องใช้แรงงานหนักเช่น งานยกของ งานดึงและดัน และงานเบาที่ต้องอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ หรือต้องทำงานเบานั้นซ้ำซาก ยกตัวอย่างเช่น การนั่งทำงานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเกิน 2 ชั่วโมงต่อเนื่องขึ้นไปอาจทำให้เกิดการล้าขึ้นได้ที่กล้ามเนื้อคอบ่า หลัง ข้อศอกและมือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 301- พฤษภาคม 2547
  เด็กกับอุบัติเหตุจราจรอุบัติเหตุจราจรปัญหาใหญ่ของเด็กไทยผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ การเดินทางสัญจรเป็นวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันทุกประเทศ นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คนแรกคงไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ของเขาจะคร่าชีวิตคนจำนวนไม่ถ้วน กลายเป็นสาเหตุนำการตายของคนทุกเพศวัย ไม่ยกเว้นแม้แต่เด็ก จากการศึกษาการตายของเด็กไทย ในเวลา 4 ปี คือ ปี 2542-2545 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 298 กุมภาพันธ์ 2547
  ยกอย่างไรไม่ให้ปวดหลังไม่มีใครปฏิเสธว่าปวดหลังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้แรงแบกหาม เคลื่อนย้ายวัตุในการทำงานปัญหาปวดหลังมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตค่อนข้างสูง ถ้ามีอาการมากจะสิ้นเปลือง ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา การป้องกันอาการปวดหลังที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด การป้องกันอาการปวดหลังทำได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 291 กรกฎาคม 2546
  น้ำมันพืช : ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยน้ำมันสำหรับนำมาใช้ประกอบอาหาร นับเป็นส่วนหนึ่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของไขมัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าน้ำมันหรือไขมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่หากกินเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ก็ก่อให้เกิดโรคภัยตามมาได้หลายโรค ยิ่งในปัจจุบันที่มีน้ำมันวางขายมากมายหลายชนิดหลายประเภท หากเลือกซื้อหรือใช้อย่างไม่มีความรู้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 289 พฤษภาคม 2546
  แสงแดด...ดาบสองคมที่ควรรู้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแสงแดดมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์เรานั่นคือเป็นแหล่งของวิตามินดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น โดยที่แคลเซียมจะทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ตามปกติและเสริมสร้างกระดูกเพื่อการเจริญเติบโต ผิวหนังคนเราสามารถสร้างวิตามินดี ได้เมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลตชนิดบี ซึ่งในการผลิตวิตามินดีนี้ร่างกายไม่จำเป็น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 288 เมษายน 2546
  พัชรา/กรุงเทพฯ : ผู้ถามหนูขอเรียนถามคุณหมอเกี่ยว กับสายตาดังนี้ค่ะ คือเวลาหนูทำรายงานหนูจะใช้คอมพิวเตอร์ (และบางครั้งก็จะเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์ด้วย) และ เวลาใช้คอมพิวเตอร์แต่ละครั้ง ก็จะนั่งอยู่หน้าจอประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง  ซึ่งค่อนข้างบ่อยค่ะ และเคยทราบมาว่า ถ้านั่งจ้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ จะทำให้สายตาเสีย ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าคะ เพราะกลัวว่าโตขึ้นหนูจะต้องใส่แว่น (ไม่อยากใส่แว่นค่ะ) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 287 มีนาคม 2546
  รัชนี/ฉะเชิงเทรา : ผู้ถามดิฉันเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังมาหลายปีแล้ว ได้ไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยการทำกายภาพบำบัดและทำอัลตราซาวนด์ไฟฟ้าจี้อยู่เดือนกว่าๆ อาการก็ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่หายดีก็เลยเลิกรักษา ที่เลิกรักษาเพราะทนไฟฟ้าจี้ไม่ไหว ปวดมากค่ะ ก็เลยหยุด แล้วต่อมาดิฉันไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิริราช ไปทำไคโรแพกติก อยู่ทั้งหมด ๑๘ ครั้ง อาการก็ทุเลาบ้างนิดหน่อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  เพื่อรับมือกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (๒)พฤติกรรมเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดความรู้จากประเทศอุตสาหกรรมยืนยันตรงกันว่าพฤติกรรมเสี่ยงเป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดส่วนใหญ่พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญมาก ๓ ประการได้แก่๑. การสูบบุหรี่ ผู้ชายไทยทุกวันนี้เกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ ในขณะที่ผู้หญิงเพียงร้อยละ ๓ เท่านั้นที่สูบ แนวโน้มของพฤติกรรมสูบบุหรี่ในคนไทยมีทิศ ทางลดลงอย่างต่อเนื่อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของคนเราก็จะค่อยๆ เสื่อมลงเป็นธรรมดา และบางครั้งก็อาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน มากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาพร่างกายของแต่ละคน ในผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้น โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้มีมากมายหลายโรค แต่ที่พบได้บ่อยและเป็นกันมาก คือโรคต่อมลูกหมากโตสำหรับสมาชิกที่เขียนจดหมายถามถึงเรื่องต่อมลูกหมากโตมา อยากทราบว่าโรคนี้มีอาการอย่างไร และเป็นโรคที่อันตรายหรือไม่ ...