การปฐมพยาบาล

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  เลือดกำเดาไหลเลือดกำเดาไหลเมื่อหลอดเลือดในจมูกแตกจะพบว่ามีเลือดไหลออกมา อาจเกิดจากการเป็นหวัด การสั่งน้ำมูกการติดเชื้อในช่องจมูกความหนาวเย็นของอากาศโรคความดันเลือดสูงการปฐมพยาบาล๑. ให้ผู้บาดเจ็บนั่งโน้มตัวไปด้านหน้า ห้ามแหงนหน้าเพราะเลือดไหลลงคอและอาเจียนได้๒. ใช้มือบีบปลายจมูก และให้หายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว้ ๑๐ นาที ให้คลายมือออก ถ้าเลือดยังไหลต่อให้บีบต่ออีก ๑๐ นาที ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  แผลฟกช้ำแผลฟกช้ำเป็นบาดแผลที่เกิดจากการถูกของแข็งหนีบ หรือกระทบกระแทกไม่มีบาดแผลฉีกขาดหรือเลือดออกให้เห็นจากภายนอก แต่มีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังและหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนัง ทำให้เลือดออกและคั่งอยู่ใต้ผิวหนัง มักพบรอยช้ำบวมและสีผิวเปลี่ยนบริเวณอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บการปฐมพยาบาล๑. ประคบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเป็นระยะๆ ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก เพื่อเป็นการห้ามเลือด๒. ภายหลัง ๒๔ ชั่วโมงต่อมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 286 กุมภาพันธ์ 2546
  "เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภยันตราย แมลง สัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย" ฉุกเฉิน" ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้อง รีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก" การช่วยตนเองและช่วย กันเอง" ในที่นี้หมายถึง คนที่เกิดอาการเจ็บฉุกเฉิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 285 มกราคม 2546
  " เจ็บ " ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย"ฉุกเฉิน " ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก"การช่วยตนเองและช่วยกันเอง " ในที่นี้หมายถึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 285 มกราคม 2546
  อุดม/กรุงเทพฯ : ผู้ถามผมอยากทราบการให้อาหาร สำหรับผู้ป่วยที่ต้องมีการผ่าตัด ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดครับ พญ.รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข : ผู้ตอบ (www.thaiclinic.com)การจัดอาหารก่อนและหลังผ่าตัดจะช่วยให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จทำให้คนป่วยสบายขึ้นการจัดอาหารก่อนผ่าตัดการจัดอาหารก่อนผ่าตัดขึ้นกับสถานการณ์ว่าการผ่าตัดนั้นเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือเป็นเรื่องที่รอได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 284 ธันวาคม 2545
  ” เจ็บ “ ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย ”ฉุกเฉิน “ ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก ”การช่วยตนเองและช่วยกันเอง “ ในที่นี้หมายถึง คนที่เกิดอาการเจ็บฉุกเฉิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 283 พฤศจิกายน 2545
  " เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย" ฉุกเฉิน " ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก" การช่วยตนเองและช่วยกันเอง "ในที่นี้หมายถึง คนที่เกิดอาการเจ็บฉุกเฉินรู้จักวิธีช่วยตนเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  การช่วยตนเอง และ ช่วยกันเองในยามเจ็บฉุกเฉิน(ต่อ)"เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย"ฉุกเฉิน" ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก"การช่วยตนเองและช่วยกันเอง" ในที่นี้หมายถึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 281 กันยายน 2545
  การช่วยตนเองและช่วยกันเองในยามเจ็บฉุกเฉิน"หมอชาวบ้าน" ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมได้กล่าวถึงเรื่อง"การช่วยตนเอง และช่วยกันเองในยามป่วยฉุกเฉิน"ช่วงต่อไปนี้จะกล่าวถึง "การช่วยตนเองและช่วยกันเองในยามเจ็บฉุกเฉิน""เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 280 สิงหาคม 2545
  ปวดเมื่อยที่แขน และเหงื่อไม่ออกขณะออกกำลังกาย วิลาวัลย์/กรุงเทพฯ : ผู้ถามดิฉันอายุ ๔๑ ปี มีบุตร ๒ คน ดิฉันเป็นแม่บ้าน ส่วนสามีทำธุรกิจส่วนตัวดิฉันมีปัญหาต้องการปรึกษาคุณหมอดังนี้๑. ดิฉันต้องซักผ้าทุกวัน จึงมี อาการปวดเมื่อยที่แขนขวาและเจ็บ ปวดตรงข้อศอก ซึ่งเป็นมานานเกือบ เดือนแล้ว แต่ไม่ได้กินยาอะไร นอก จากกินยาสมุนไพรบ้างเท่านั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 279 กรกฎาคม 2545
  การช่วยตนเองและช่วยกันเองในยามป่วยฉุกเฉินคนที่หมดสติ (ไม่รู้สึกตัว) หรือซึมมากถ้าไม่ค่อยหายใจ ให้ช่วยหายใจไปก่อนตามขั้นตอนที่ ๕ ถึง ๖ (นิตยสารหมอชาวบ้านฉบับที่ ๒๗๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕)ถ้าหายใจไม่ดี และไม่มีวี่แววของ อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ ให้ทำดังนี้ถ้ามีประวัติเป็นโรคเบาหวานหรือใช้ยาเบาหวานอยู่ หรือเป็นโรค ตับ โรคมะเร็ง เมาสุรา หรือภาวะขาดอาหาร ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหวาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 278 มิถุนายน 2545
  การช่วยตนเองและช่วยกันเองในยามป่วยฉุกเฉินคนที่หายใจไม่ออกทันทีหยุดหรือกำลังจะหยุดหายใจคนที่หายใจไม่ออกทันที มักเกิดจากการถูกบีบคอ รัดคอ หรือมีสิ่งแปลกปลอม (เช่น อาหาร ขนม) ก้อนโตอุดกั้นทางหายใจโดยเฉพาะ ภายในคอหอย หรือหลอดลมทันที ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ลึกเกินกว่าที่นิ้วมือ จะล้วงถึง๑. คนที่ถูกบีบคอหรือรัดคอ จะต้องตั้งสติให้ดีก่อน อย่าดิ้นรนหรือ พยายามส่งเสียงร้อง เพราะจะทำให้ เสียแรงโดยใช่เหตุ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 278 มิถุนายน 2545
  เป็นเบาหวาน แล้วมีแผลลุกลามวัชราภรณ์/นครราชสีมา : ผู้ถามที่บ้านของดิฉันมีป้าที่ป่วยเป็น โรคเบาหวานอยู่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยขึ้น จะมีบาดแผลที่รักษาหายได้ยาก และขยายวงกว้าง ขึ้นเรื่อยๆ ดิฉันอยากทราบว่า- ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น- ป้าของดิฉันควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะลดการลุกลามของบาดแผลได้- ป้าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 277 พฤษภาคม 2545
  โรคภัยร้อนในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอุณหภูมิที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสาเหตุส่วนหนึ่งอาจสืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เช่นกับในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่คาดว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่โลกต้องเผชิญกับปรากฏการณ์นี้รวมทั้งประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันการเจ็บป่วยจากความร้อนการเผชิญกับสภาพอากาศร้อนสามารถก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 277 พฤษภาคม 2545
  ความดันต่ำจันทร์/กรุงเทพฯ : ผู้ถามผมมีปัญหาของเพื่อนจะมาขอ เรียนปรึกษาคุณหมอครับ คือเพื่อนผม มักจะมีอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ บ่อยครั้ง ซึ่งวัดความดันเลือดได้ค่าB.P. = ๘๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอทขอเรียนถามคุณหมอดังนี้๑. จากตัวเลขที่วัดได้แสดงว่า ความดันต่ำใช่หรือไม่๒. ถ้าหากเกิดหน้ามืดล้มลง จะ ...