หมอชาวบ้านขอปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม เวลา 9:00 น. - 12:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
  • ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาการไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 : รู้จักอาการก่อนบานปลาย

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ยังคงอยู่รอบ ๆ ตัวเราและพร้อมระบาดทุกเมื่อจึงควรรู้จักไข้หวัดใหญ่ 2009 ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดรุนแรงและกระจายในวงกว้าง ร่วมด้วยช่วยกันลดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009

.wmv ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ : รู้จักอาการก่อนบานปลายWindow
.m4v ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ : รู้จักอาการก่อนบานปลายiPhone, iPod