• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รางวัล "แม่ ๑๐๐ ปี" มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า รางวัล "แม่ ๑๐๐ ปี" มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปีที่ยังมีสุขภาพดี ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "แม่ ๕ แผ่นดิน" คือเป็นแม่ซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และมีชีวิตอยู่มาถึงรัชกาลปัจจุบัน

การคัดเลือก "แม่ ๑๐๐ ปี" เพื่อยกย่องเชิดชูแม่ผู้ผ่านชีวิตมาถึง ๕ แผ่นดิน และเพื่อเป็นข้อมูลวิชาการทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของแม่ ๑๐๐ ปีเหล่านี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "แม่ ๑๐๐ ปี" ของแต่ละภาคทั่วประเทศมีดังนี้

กรุงเทพมหานคร นางเสงี่ยม ศรีรักษา อายุ ๑๐๓ ปี สภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตและอารมณ์ดีมาก ถึงแม้ว่าหูจะไม่ได้ยินชัดเจน แต่ก็สามารถพูดโต้ตอบได้ ร้องเพลงได้ กินอาหารได้เอง อาหารปกติมักจะเป็นแกงต้มข่าปลา และชอบกินผัก แม่เสงี่ยมไปพบหมอเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ

ภาคกลาง นางอ่อม ทรงธนะ อายุ ๑๐๔ ปี จังหวัดจันทบุรี มีบุตรธิดา ๖ คน (เสียชีวิตหมดแล้ว) อาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมข้างบ้านญาติ คุณแม่อ่อมยังสามารถทำธุระส่วนตัวได้ เช่น กินข้าว อาบน้ำ แต่งตัว ตลอดจนทำมาหากินเอง อาหารที่กินเป็นประจำคือ ปลา และผักชนิดต่างๆ

ภาคเหนือ นางเขียว ลาพิงค์ อายุ ๑๐๔ ปี จังหวัดลำพูน อาศัยอยู่กับบุตรชายที่บ้านหนองยำ จังหวัดลำพูน อาชีพเดิมทำนาและทำสวนลำไย แม่เขียวมีสุขภาพแข็งแรง ความจำดีมาก สามารถเดินโดยใช้ไม้เท้าช่วย ขึ้นและลงบันไดได้ด้วยตัวเอง สามารถดูแลตนเองในเรื่องการอาบน้ำ แต่งตัว และกินข้าวเองได้ แต่ด้วยสายตาที่เริ่งฝ้ามัว ทำให้กินข้าวเองได้ช้า

ภาคอีสาน นางบุผา ปัททุบ อายุ ๑๐๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สภาพร่างกายแข็งแรง ความจำดี ตอบคำถามได้ชัดเจน มีสุขภาพจิตและอารมณ์ดีมาก ไม่โมโหหรือโกรธลูกหลานและคนรอบข้างเลย กินอาหารได้เอง อาหารปกติมักจะเป็นข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริก ผักต้ม ปลา

ภาคใต้ นางพิน นากนิยม อายุ ๑๐๕ ปี จังหวัดชุมพร มีสุขภาพแข็งแรงตามวัย สามารถช่วยเหลือตนเองโดยสามารถตำหมากกินเอง กินข้าวได้เอง และสามารถเดินเข้าห้องน้ำได้เองโดยอาศัยเครื่องช่วยเดิน (walker) คุณแม่พินเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมมาโดยตลอด โดยสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงในช่วงเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. สามารถจดจำบทสวดมนต์ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สำหรับอาหารการกินนั้น นิยมกินปลา ชอบกินแกงส้ม แกงเผ็ด ผักและผลไม้
 

 

ข้อมูลสื่อ

377-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 377
กันยายน 2553
กองบรรณาธิการ