• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดไหล่และแขน

 พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ
บรรเทาอาการ ปวดไหล่และแขนจากการใช้คอมพิวเตอร์

ทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก  ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ผมได้นำเสนอท่านวดบรรเทาอาการปวดคอไปแล้ว 

ต่อจากนี้  ผมจะนำเสนอท่านวดบรรเทาอาการปวดไหล่และแขน นับเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อย ทำให้เกิดอาการปวด ตึงบริเวณกล้ามเนื้อไหล่และแขน สร้างทั้งความทรมานและรำคาญแก่ผู้ป่วย ซึ่งอาการจะทุเลา ลงหลังจากทำท่านวดบรรเทาอาการปวดไหล่และแขนที่ผมเขียนมานี้ 

 


 

ข้อมูลสื่อ

346-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 346
กุมภาพันธ์ 2551
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี