• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิธีป้องกันมะเขือเผา (๒)

 นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ฉบับนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ท่านชายหลายคนอยากทราบและตามหามานานนั่นคือ...เทคนิกป้องกันการอ่อนตัวของอวัยวะเพศ
วิธีป้องกันมะเขือเผา (๒)
เทคนิค...วิธีการป้องกันการอ่อนตัว ?

เมื่อได้รับรู้ปัจจัยที่ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้แล้ว ก็จะต้องเรียนรู้แนวทางในการป้องกันการอ่อนตัว หรือการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันกันบ้าง จะได้รับรู้ว่ามีแนวทางในการดูแลป้องกันอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับตัวเองจะได้นำไปใช้ดูแล

ถ้าน้องชายไม่ยอมตื่นขึ้นมาปฏิบัติการหรืออ่อนตัวไปกลางคัน โดยปฏิบัติการได้ไม่สำเร็จสมอารมณ์หมายแล้ว ยาที่ไปออกฤทธิ์ต่อต้านสารย่อยสลายพีดีอี 5 ก็จะช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวขึ้นยาวนานต่อเนื่องจนปฏิบัติกิจเสร็จได้ ปัจจุบันยาในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นยากินที่มีประสิทธิภาพสูง อาการข้างเคียงต่ำได้รับการผลิตออกมาจำหน่ายหลายบริษัท เท่าที่เป็นยามาตรฐาน ได้แก่ ซีเดลนาฟิล วาร์เดนาฟิล และทาดาลาฟิล แต่ละชนิดก็ให้ผลที่ดีสำหรับท่านชายที่ต้องการให้อวัยวะเพศแข็งตัวหลังจากอ่อนตัวมานานหรืออ่อนตัวกลางคันในกรณีที่มีอารมณ์เพศตามปกติ

ถ้าไม่ค่อยมีอารมณ์เพศและมองสิ่งเร้าอารมณ์หรือโดนกระตุ้น ด้วยสิ่งเร้าอารมณ์แล้ว ไม่มีปฏิกิริยาการตอบสนอง หรือเกิดมีอาการเบื่อหน่ายในการมีเพศสัมพันธ์ การเสริมฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนจะช่วยได้เป็นอย่างดี

สำหรับคนที่ยังไม่อยากใช้ยาอะไร และอวัยวะเพศชายสามารถแข็งตัวได้แต่อ่อนตัวกลางคัน การใช้ห่วงยางรัดบริเวณโคนก็จะช่วยให้คงสภาพการแข็งตัวได้จนปฏิบัติการลุล่วงไปด้วยดี และถ้าใช้กระบอกสุญญากาศช่วยดูดให้เลือดมาคั่งบริเวณอวัยวะเพศชาย แล้วรัดโคนอวัยวะด้วยห่วงยางเสริมสมรรถภาพทางเพศก็จะให้ผลดีเช่นกัน เป็นศาสตร์ของการแข็งตัวโดยไม่ต้องอาศัยยาและสามารถปฏิบัติการด้วยตนเองได้

การฉีดยาจำพวกที่มีสารพรอสตาแกลนดินเข้าไปที่อวัยวะเพศชายนั้น จะสามารถทำให้อวัยวะเพศสามารถแข็งตัวได้ในเวลาไม่นานนัก ซึ่งเหมาะสำหรับท่านชายที่ไม่ตอบสนองต่อการดูแลรักษาดังกล่าวข้างต้น และเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีในทุกสภาวการณ์รวมทั้งประสิทธิภาพสูง เสียอย่างเดียวก็คือต้องเจ็บตัวเล็กน้อย ก่อนที่จะมีความสุข

การฝังแกนอวัยวะเพศชายเทียม เป็นทางออกสุดท้าย ถ้าการรักษาต่างๆ ข้างต้นนั้นไม่ได้ผล แต่ต้อง หาศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะชายฝีมือดีๆ ช่วยผ่าตัดทำให้ และสามารถใช้ได้ตลอดไปไม่ว่าอายุจะล่วงเลยไปมากน้อยขนาดไหน

ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นศาสตร์และศิลป์ของการแข็งตัวที่ผู้ชายทุกคน ซึ่งอยากจะคงความเป็นชายชาตรีจะต้องรู้
รู้แล้ว...จะต้องปฏิบัติด้วย
ขออวยพรให้...แข็งได้ดังใจหวัง ทุกทีและทุกที... 

 


 

ข้อมูลสื่อ

347-018
นิตยสารหมอชาวบ้าน 347
มีนาคม 2551
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์