• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตน แก้วิงเวียน แก้ลมกล่อน

ดัดตน แก้วิงเวียน แก้ลมกล่อน


   สิทธิกรรมนั่งหน่วงเท้า    ไข่วตอ
หลังขดคู้ตัวงอ                    งูบง้ำ
ตึงตลอดสอดมือพอ            โชลงเข่าไว้แฮ
แก้กล่อนแห้งกล่อนน้ำ        กล่อนเส้นกล่อนกษัย
                                                                    (พระยาราชมนตรีบริรักษ์)


เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ได้มีการไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี ๒๕๔๘ จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย หลังจากไหว้ครูแล้วได้มีการอภิปรายเรื่องคุณค่ายาไทย โดย รศ.ภญ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ ในตอนหนึ่งได้พูดถึงยาหอมว่า แต่เดิมยาหอมไม่ได้รักษาโรคลมวิงเวียนอย่างเดียว หากแต่รักษาโรคได้หลายอาการตามแต่ส่วนประกอบในตำรับนั้น ๆ 

เมื่อสมัยผมเป็นเด็กอยู่ที่ต่างจังหวัด พอคุณแม่ผมเป็นลมก็จะให้กินยาหอมแล้วบีบนวดสักพักหนึ่งก็มีอาการดีขึ้น พอผมเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพฯ  ผมได้คุยกับพี่พร้อมที่วัดชนะสงคราม บางลำพู กรุงเทพฯ พี่พร้อม (ไม่ใช่พร้อมจิตนะครับ) บอกผมว่า ถ้ากินยาหอมแล้วต้องเปิดประตูลมที่ขาหนีบทั้ง ๒ ข้าง ยาหอมจึงจะให้ผลดีกว่ากินเฉย ๆ โดยไม่นวดเลย 

ผมเองก็เคยมีประสบการณ์ คนไข้ของผมถ่ายท้องมากจนเวียนศีรษะ ก็กินยาหอมแล้วเรียกผมไปนวดให้ ในขณะนวดเขาบอกผมว่า เขาคงจะไปต่างจังหวัดไม่ได้เพราะหมดแรง ผมก็ให้เขาเอายาหอมละลายในน้ำอุ่น ๆ แก้วใหญ่ นวดไปแล้วดื่มน้ำยาหอมไปเรื่อย ๆ ประมาณชั่วโมงกว่าเขาบอกว่านวดพอแล้ว เขาเตรียมตัวจะไปต่างจังหวัดทันที ผมจึงถามว่าจะไปไหวหรือ เขาก็บอกว่าหายแล้ว 

พูดเรื่องเวียนศีรษะ นอกจากกินยาและนวดแล้ว ยังมีท่าบริหารแบบฤาษีดัดตน แก้ลมวิงเวียน แก้ลมกล่อนด้วยตนเอง ลองทำดูจะช่วยลดการวิงเวียนศีรษะได้ดีอีกด้วย

ข้อมูลสื่อ

313-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 313
พฤษภาคม 2548
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี