• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคใดบ้างที่มีโอกาสทำให้เป็นอัมพาตได้

โรคใดบ้างที่มีโอกาสทำให้เป็นอัมพาตได้


ผู้ถาม : สมชาย/น่าน
ผมอายุ ๔๖ ปี น้ำหนัก ๖๕ กิโลกรัม สูง ๑๖๕ เซนติเมตร
มีปัญหาจะขอเรียนถามคุณหมอ คือผมอยากทราบว่ามีโรคอะไรบ้างที่มีโอกาสทำให้เป็นอัมพาตได้ เพื่อที่ผมจะได้ปฏิบัติตัวและป้องกันได้ถูกวิธี เพราะเห็นคนที่เป็นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างเลยครับ
ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับ

ผู้ตอบ : นพ.เขษม์ชัย เสือวรรณศรี
มีหลายโรคและภาวะที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ ทั้งตีบและแตก (สามารถทำให้มีอาการอัมพาตได้) เราอาจเรียกรวมๆ ว่าปัจจัยเสี่ยงครับ โรคที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เบาหวาน ความดันเลือดสูง การสูบบุหรี่ ๓ อย่างนี้มีความเสี่ยงมากที่สุด ที่เสี่ยงรองลงมาก็คือ ไขมันในเลือดสูง โรคเลือดบางชนิด โรคหัวใจบางชนิดครับ ส่วนปัจจัยที่มีผลแต่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ คืออายุที่มากขึ้นครับ (เกิน ๕๐-๖๐ ปี) ซึ่งตรงนี้เราป้องกันไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงข้างต้นได้ หรือรักษาควบคุมให้ดี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัมพาตได้ครับ

ข้อมูลสื่อ

314-007-6
นิตยสารหมอชาวบ้าน 314
กรกฎาคม 2548
นพ.เขษม์ชัย เสือวรรณศรี