• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพทย์เตือนคนทำงานเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอ็มเอส

แพทย์เตือนคนทำงานเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอ็มเอส


เอ็มเอสโรคร้ายแรงทางระบบประสาท พบมากในวัยทำงาน เป็นแล้วไม่สามารถรักษาหายขาด เพียงแค่ชะลออาการ แถมเสียค่าใช้จ่ายสูง รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมัลติเพิล สเคอโรซิส หรือเอ็มเอส (Multiple Sclerosis : MS) และสมาชิกชมรมเอ็มเอสไทย (ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศ) กล่าวว่า โรคเอ็มเอสเป็นโรคเรื้อรังของระบบประสาทส่วนกลาง พบมากในวัยที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๔๐ ปี และมักเกิดกับหญิงมากกว่าชายถึง ๓ เท่า ปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวสูงถึง ๑.๒ ล้านคน แต่สำหรับประเทศไทยยังมีจำนวนไม่มาก

สาเหตุยังไม่ทราบแน่นอน แต่นักวิจัยบางกลุ่มอธิบายไว้ว่า เกิดจากภูมิต้านทานตนเอง (Autoimmune  Disease) ที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเซลล์ร่างกายกับสิ่งแปลกปลอม จนเกิดการทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อของตนเองขึ้น แม้โรคดังกล่าวจะไม่ถือเป็นโรคทางพันธุกรรม แต่ในบางรายพบว่าพันธุกรรมอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง 
อาการของโรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะหายไปเอง แต่จะกลับมาเป็นซ้ำอีก อาการที่พบบ่อยคือ เส้นประสาทตาอักเสบ และเส้นประสาทไขสันหลังอักเสบ ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาด เพียงแต่รักษาเพื่อลดความถี่และความรุนแรงของการกำเริบ ตลอดจนถึงการชะลอการรุดหน้าของโรคเท่านั้น 

ข้อมูลสื่อ

325-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 325
พฤษภาคม 2549