• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยืนทำงาน ออกกำลังอย่างไร

ยืนทำงาน ออกกำลังอย่างไร


คนทำงานที่ต้องยืนนานมักประสบปัญหาอาการปวดน่อง เท้า และหลัง เป็นประจำ แถมด้วยอาการหลอดเลือดขอด ยืนทำงานมีผลเสียอย่างไรบ้าง

การยืนนานๆ จะส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ ดังต่อไปนี้

๑. มีน้ำหนักกดอยู่ที่ฝ่าเท้าเป็นเวลานาน

๒. กล้ามเนื้อน่องต้องทำงานตลอดเวลา

๓. มีเลือดคั่งค้างอยู่ที่เท้า เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

๔. หลังจะแอ่นเพราะกล้ามเนื้อหลังและขาจะล้าจากการยืนนาน

ผู้ที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานานๆ เช่น พนักงานขายสินค้าตามห้าง คนงานแกะกุ้ง คนงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ครู ฯลฯ มักมีปัญหาที่ เท้า น่อง หลัง และอาการหลอดเลือดขอด

แก้ไขได้อย่างไรบ้าง
การปรับสภาพงานและการจัดการ เป็นวิธีการแก้ไขอันดับแรก เช่น การให้มีที่พักเท้า การหาพรมรองขณะยืนเพื่อลดแรงกดที่เท้า การยืนสลับกับการนั่งทำงาน ฯลฯ
การออกกำลังกายจะช่วยเสริมในป้องกันอาการดังกล่าว ขอเน้นว่าต้องปรับสภาพงานก่อนแล้วจึงเสริมด้วยการออกกำลัง
 

 

ข้อมูลสื่อ

326-020
นิตยสารหมอชาวบ้าน 326
มิถุนายน 2549
คนกับงาน
ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ