• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดคอ...ปวดหลัง

ปวดคอ...ปวดหลัง


หากบ้านใดมีผู้สูงอายุคงจะได้ยินคำบ่นของปู่ ย่า ตา ยาย อยู่บ่อยๆ ในเรื่องปวดคอปวดหลัง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้สาเหตุและวิธีรักษาอย่างถูกต้อง 

สาเหตุ  อาการปวดคอปวดหลังนั้น มีสาเหตุหลักด้วยกัน ๓ ประการ

๑. ท่าทางผิดสุขลักษณะ  เนื่องจากหลายคนมีกิจวัตรประจำวันที่จะต้องอยู่ในท่าทางบางลักษณะนานๆ  ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมีการหดเกร็งนำมาซึ่งอาการปวดได้ เช่น การนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ การนอนหนุนหมอนที่สูงหรือต่ำเกินไป นั่งเย็บผ้า ตีกอล์ฟ เป็นต้น

๒. การได้รับอุบัติเหตุบริเวณคอและหลัง เช่น  คอเคล็ดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อคอมาก และเร็วผิดปกติ ทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นมีการฉีกขาดได้ หรือการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง ถูกทำร้ายร่างกาย และประสบอุบัติเหตุ

๓. ภาวะข้อเสื่อมจากการทำหน้าที่อย่างสมบุกสมบันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ทำให้ข้อต่อของกระดูกย่อมเสื่อมสภาพไปตามสังขาร ซึ่งในกรณีนี้สามารถพบได้ในคนทุกวัย แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ

การรักษาสามารถทำได้โดยการกินยาระงับอาการปวด หรือทำกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดด้วยตนเอง เช่น

ท่าที่ ๑  ค่อยๆ  ก้มหน้าให้คางจดกับอก แล้วเงยขึ้นช้าๆให้สุด 

ท่าที่ ๒  ตั้งหน้าตรง ค่อยๆ ตะแคงซ้าย พยายามให้หูสัมผัสกับไหล่ซ้ายโดยไม่ยกไหล่ ทำเช่นเดียวกันที่ด้านขวา

ท่าที่ ๓  หมุนศีรษะหันหน้าไปทางซ้ายช้าๆ ให้ปลายคางอยู่แนวเดียวกับไหล่ซ้าย แล้วหมุนศีรษะกลับมา ทำเช่นเดียวกันที่ด้านขวา

ทำอย่างน้อยวันละ ๓ เวลา ๕-๑๐ ครั้งต่อวัน ผศ. ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ กล่าวในงานเสวนา "ปวด คอ ปวดหลัง" ที่ร้านหมอชาวบ้าน ซอยประดิพัทธ์ ๑๐ แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยควรที่จะไปพบแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อรับทราบสาเหตุและวิธีการรักษาอาการปวดของตนเองด้วย

ข้อมูลสื่อ

327-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 327
กรกฎาคม 2549