• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

จมูกหัก

จมูกหัก


อาจเกิดจากการถูกกระแทกอย่างแรงที่ดั้งจมูก

อาการ
ปวด  บวม  ช้ำ  หรือมีเลือดออกทางจมูก

การปฐมพยาบาล

๑. นั่งโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย

๒. ถ้ามีเลือดออกให้บีบจมูก แล้วหายใจทางปาก

๓. ประคบเบาๆ ด้วยความเย็น

๔. รีบนำส่งโรงพยาบาล

ข้อมูลสื่อ

330-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 330
ตุลาคม 2549