• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

จากสรรพคุณเด่นของสมุนไพรไทย ๕ ชนิด เมื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตจนได้สารสกัด นำมาผสมผสาน ทำการศึกษาและทดลองผลในการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค หรือที่เรียกว่าเป็น immune modulator ได้จริง องค์การเภสัชกรรม จึงผลิตสมุนไพรในรูปแบบแคปซูล เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคนไทยป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ โดยเฉพาะจากเชื้อไวรัสทั้งหลายที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้นด้วย นับเป็นความภูมิใจของแพทย์และเภสัชกรไทยในการพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรตามนโยบายของรัฐบาล

สมุนไพรเด่นในสูตรตำรับนี้ คือ งวงตาลและมีสมุนไพรอีก ๔ ชนิดเป็นส่วนประกอบ

คุณประโยชน์ที่สำคัญ ๔ ประการ คือ
๑. ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวให้มีปริ-มาณเพียงพอในการต่อต้านเชื้อโรค
๒. ช่วยทำให้เลือดขาวมีความแข็งแรง ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
๓. ช่วยเจริญอาหาร
๔. ช่วยบรรเทาอาการของโรค

ผลิตตามมาตรฐาน GMP เป็นแคปซูลใช้ชื่อว่า "งวงตาลแคปซูล"Ž

ใช้กินครั้งละ ๑ แคปซูล หลังอาหาร เช้า-เย็น
ขนาดบรรจุขวดละ ๖๐ แคปซูล กินได้ ๑ เดือน ราคา ๒๖๐ บาท
มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม โปรดปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้
(หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นสูตรสมุนไพรที่จดทะเบียนสิทธิบัตร จึงไม่สามารถเปิดเผยสูตรได้ทั้งหมด)
องค์การเภสัชกรรมศึกษาวิจัย ผลิตและจำหน่าย "ผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ให้คน ไทยอย่างครบวงจร ทั้งป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูบำรุงรักษาสุขภาพ ดังนี้
๑. สมุนไพรที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน (สำหรับครอบครัว) คือ ยาอมมะแว้ง ขมิ้นชันแคปซูล ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ยาชงชุมเห็ดเทศ เจลว่านหาง-จระเข้
๒. สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (สำหรับสถานบริการสุขภาพ) คือ ยาอมมะแว้ง ขมิ้นชันแคปซูล ฟ้าทะลายโจรแคปซูล      ยาชงชุมเห็ดเทศ ครีมไพลจีซาล ครีมพญายอ พญายอกลีเซอรีน
๓. สมุนไพรสำหรับสตรีวัยทอง คือ ฟลาวาซอยแคปซูล (สารสกัดถั่วเหลือง) ยาเม็ดซิมิราฟ (สารสกัด Black Cohosh) โคไฟบรินแคปซูล (สารสกัดกระเทียม) ยาเม็ดเมม-โอ-จี (สารสกัดใบแปะก๊วย)
๔. สมุนไพรที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คือ เห็ดหลินจือ ชาชง เครื่องดื่มเห็ดหลินจือรสมะนาว โคไฟบรินแคปซูล ฟลาวาซอยแคปซูล ยาเม็ดเมม-โอ-จี
๕.  สมุนไพรที่เป็นครีมเจล โลชั่นใช้ภายนอก คือ เจลว่านหางจระเข้ เจลพริก เจลพลูจีนอล ครีมไพลซีซาล ครีมพญายอ พญายอกลีเซอรีน และโลชั่นกันยุงตะไคร้หอม
๖. สมุนไพรที่ช่วยป้องกันการเสื่อมชรา (antiageing) และต่อต้าน อนุมูลอิสระ (antioxidant) คือ GPO Curmin Capsule (สารสกัดขมิ้นชัน แคปซูล)
๗. สมุนไพรที่เป็นเวชสำอางช่วยบำรุงผิวหน้า ป้องกันการเสื่อม ชรา (anitageing) และต่อต้านอนุมูลอิสระ (anitoxidant) คือ GPO Curmin Natural Cream (หรือที่เรียกกันติดปากว่า ครีมหน้าเด้ง)
๘. สมุนไพรที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรค (immune modulator) คือ งวงตาลแคปซูล
และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อคนไทย ให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยมาตรฐาน GMP&ISO
ท่านสามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้จากร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม ๖ สาขา (กรุงเทพฯ) ร้านตัวแทนจำหน่ายขององค์การ เภสัชกรรมทั่วประเทศและร้านขายยาทั่วไป
และเมื่อรวมกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้ผลิตอื่นที่ได้มาตรฐานและการแพทย์ภูมิปัญญาไทย ดูเหมือนเราจะพึ่งตนเองได้มากขึ้นแล้ว

สมุนไพรไทยมีดี การแพทย์ภูมิปัญญาไทยมีชื่อ คนไทยมีสุข ประเทศไทยมั่นคง

ข้อมูลสื่อ

308-017
นิตยสารหมอชาวบ้าน 308
ธันวาคม 2547
ภก.สุดเหมือนฝัน ธนธัญญา