• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้กล่อนแก้ปัตคาดแบบประยุกต์

ดัดตนแก้กล่อนแก้ปัตคาดแบบประยุกต์


แยกขายืนเข่าตั้ง                ตนตรง
แขนแนบหนีบสะเอวอง      แน่นแฟ้น
คาวินทร์ดำรง                     กายดัด นี้ฤา
แก้กล่อนปัตคาดแม้น         แพทย์แก้มวยมึน
                                                         พระศรีวิสุทธิวงศ์

ยุคเศรษฐกิจมีปัญหาผู้คนเครียดกันมาก และความเครียดนี้แหละ ท่านอาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันบอกว่ากล้ามเนื้อรอบๆ กะโหลกศีรษะจะตึงมาก และดึงเอากล้ามเนื้อคือบ่าตึงไปด้วย ตอนที่ผมไปสอนที่ประเทศญี่ปุ่น มีนักเรียนหลายคนให้ผมช่วยนวดคอและบ่าให้ ผมก็ช่วยนวดแบบคลึงให้ เขาบอกว่าสบายมาก ผมบอกผ่านล่ามญี่ปุ่นที่มาแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ขณะที่ผมสอนว่า ท่านวดแบบญี่ปุ่นหรือไทยก็จะหายไปชั่วคราวเท่านั้น ถ้าจะให้หายนานๆ หรือหายเลยนั้นยาก ตราบใดที่ยังต้องใช้สมองแก้ปัญหา ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่ใช้สมองคิดมากเท่านั้น งานประจำบางอย่าง เช่น คนที่นั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นานๆ และใช้สายตาเพ่งมากๆ ก็มีโอกาสมีอาการบ่า ไหล่ตึงได้

การบริหารช่วยตัวเองเป็นการป้องกันอาการกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ตึงได้ดีกว่ามีอาการแล้วค่อยมาแก้กันทีหลัง
"เป็นก่อนแล้วแก้ทีหลังเดี๋ยวนี้ล้าหลังไปแล้ว" เหมือนสุภาษิตโบราณท่านเขียนไว้ว่า "กันไว้ดีกว่าแก้ ท่าแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน"

ท่าเตรียม ยืนตรงถ่างขาเสมอไหล่ แขนห้อยแนบลำตัวทั้ง ๒ ข้าง ท่าบริหาร หายใจเข้าช้าๆ พร้อมทั้งยกไหล่ทั้ง ๒ ข้างขึ้นจนสุดเท่าที่จะทำได้ แล้วหายใจออกช้าๆ พร้อมทั้งลดไหล่ลงทั้ง ๒ ข้าง ทำสลับกัน ๓-๖ ครั้ง ทุกวัน

ข้อมูลสื่อ

293-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 293
กันยายน 2547
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี