• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

การนำต้นไม้เข้ามาปลูกในห้อง ในอาคารนั้น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ต้นไม้กระถางที่พึ่งซื้อมาใหม่ๆ จากร้านขายต้นไม้ทั่วไป ต้องคอยระวังเรื่องยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ปลูกจะใช้ปุ๋ยเร่งดอกหรือเร่งใบ ใช้ฮอร์โมน ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าแมลงเพื่อให้ต้นไม้สวยงามเพื่อนำออกมาขาย ต้นไม้เหล่านี้จะมีสารเคมีตกค้างอยู่ เมื่อนำมาประดับในห้องที่การหมุนเวียนอากาศไม่ดี หรือในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ไอระเหยสารเคมีที่ติดค้างตาม ใบ ต้น กระถางจะค่อยๆ ระเหยออกมา และอาจเป็นอันตราย โดยเฉพาะยาฆ่าแมลง หรือถ้าเด็กเล็กไปสูดดม จับ สัมผัส หรือเข้าปากก็เกิดอันตรายได้ ดังนั้น จึงควรนำต้นไม้ที่ซื้อมาใหม่ๆ ไว้นอกอาคาร อย่างน้อย ๑-๒ สัปดาห์ ก่อนที่จะนำเข้า ยกเว้นแต่กรณีที่รู้จักกับผู้ขายผู้ปลูก และใช้สารเคมีนานกว่า  ๑ สัปดาห์ขึ้นไป จึงจะนำเข้าไปไว้ในห้องได้

เมื่อปลูกไม้ประดับในห้องหรืออาคาร เราสามารถทำน้ำยาป้องกันแมลงและโรคพืชที่ปลอดภัยอย่างง่ายดายและราคาถูก โดยใช้น้ำมันพืช ๒ ช้อนชา (๑๐ ซีซี) น้ำยาล้างจาน ๑/๘ ช้อนชา (๐.๖ ซีซี) น้ำอุ่นประมาณ ๑ แก้ว (๒๓๐ ซีซี) ผสมในกระบอกฉีด แล้วฉีดพ่นตามใบ ต้น หรือเช็ดตามใบไม้ ก็ เป็นวิธีป้องกัน และกำจัดโรคพืชได้ง่ายแสนง่าย

เศรษฐีเขียว (Lily turf)
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Liriope spicata อยู่ในวงศ์ Liliaceae มีถิ่นกำเนิดในจีนและญี่ปุ่น ในบ้านเรามีการนำมาปลูกมานาน ซึ่งคิดว่าคงนำมาโดยชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย และมีการนำ เข้าเป็นไม้ประดับซึ่งเป็นที่นิยม แต่ปัจจุบันอาจลดความนิยมลงไป

เศรษฐีเขียวมีลักษณะคล้ายเศรษฐีขอดทรัพย์ ต่างกันที่ใบเศรษฐีเขียวจะตรงไม่ม้วนงอเข้าเหมือนเศรษฐีขอดทรัพย์ ซึ่งเศรษฐีขอดทรัพย์เป็นที่นิยม มากกว่า ในต่างประเทศเป็นที่รู้จักและนิยมในด้านไม้ประดับ นิยมปลูกกลางแจ้งตามขอบสนามหญ้า หรือในสวนหิน แต่ก็นำมาปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับในอาคารได้ดี มีความ สวยงาม แม้ว่าจะไม่สวยงามเท่ากับการปลูกเป็นแถวหรือเป็นแนวตัดกับสนามหญ้าก็ตาม

เศรษฐีเขียวจะเป็นพุ่มเหมือนกอหญ้า มีใบยาวและโค้งงอเล็กน้อย ใบยาว ๑๖-๑๘ นิ้ว มีสีเขียวสดใส และมีสีเขียวเข้มเมื่อใบแก่ ต้นที่สมบูรณ์และอายุมากขึ้น อาจสูงได้ถึง ๑ ฟุต มีดอกเป็นช่อยาวถึง ๑ ฟุต ดอกสีขาว ออกดอกในฤดูร้อน ขยายพันธุ์โดยการแทง ยืดออกจากต้นเดิม โดยยืดออกทางใต้ดิน สามารถแยกหรือตัดออกเมื่อมีต้นใหม่เกิดขึ้น มีความสามารถเฉพาะในการขจัดไอระเหยแอมโมเนีย ชอบอุณหภูมิ ๑๖-๒๔ องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับบ้านเราเป็นอย่างยิ่ง ชอบความชุ่มชื้น ชอบดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี
ความสามารถในการขจัดไอระเหยสารเคมี ได้คะแนน ๗ จาก ๑๐ คะแนน

ข้อมูลสื่อ

279-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 279
กรกฎาคม 2545
โลกสีเขียว
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ