• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้ลมเวียนศีรษะ

ดัดตนแก้ลมเวียนศีรษะ

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยุศึกษาได้เชิญผมไปพูดเรื่องดูแล สุขภาพตนเอง ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย แล้วให้มีการสอบถามวิธีแก้อาการต่างๆ ด้วยตนเอง มีอยู่ท่านหนึ่งได้บอกผมว่ามีอาการเวียนศีรษะเป็นประจำ ไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลมาแล้วจึง ทราบว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน และได้รับยามากินเป็นประจำ แต่ถ้าหยุดยาได้ไม่เท่าไรก็มีอาการกลับมาเวียนศีรษะเหมือนเดิม เขาถามว่า มี วิธีนวดแก้ด้วยตนเองไหม ผมแนะนำให้เขาลองใช้ท่าบริหารแก้ลมเวียนศีรษะแบบฤาษีดัดตน และผมได้แนะนำให้ค่อยๆ ลดยาแบบค่อยเป็นค่อยไป เขาบอกว่ากินวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ผมก็ให้เขากินตอนเย็นครั้งเดียว ลองดูเมื่อได้ลงมือบริหารอย่างจริงจัง ถ้าดีขึ้นก็เปลี่ยนเป็นวันเว้นวัน ที่ผมตอบทางวิทยุนั้นเวลาจำกัดแนะนำไม่ได้มาก ผมได้บอกวิธีบริหารไปแบบกระชับเวลาทางออกอากาศไปแล้ว จึงขอนำมา บอกซ้ำ ในที่นี้อีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้นอกจากท่าฤาษีดัดตนแล้วยังได้ขอนำการนวดบำบัดด้วยนิ้วมือแบบตีลัญจกรของอาจารย์ศุภชัย จารุ-สมบูรณ์ คัดลอกจากหนังสือที่ท่านเขียนไว้เป็นลำดับที่ ๑๕ เรื่องป้องกันน้ำในหูไม่เท่ากันมาเสริมไว้ในแบบที่ ๒ ให้ลองทำดู จะช่วยบรรเทาอาการอีกแรงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                                
 

ข้อมูลสื่อ

311-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 311
มีนาคม 2548
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี