• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เพศศึกษาเริ่มที่บ้าน

เพศศึกษาเริ่มที่บ้าน


ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบกันได้มากขึ้นในปัจจุบัน ก็คือ การเบี่ยงเบนทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นรักร่วมเพศ หรือการมีพฤติกรรมในการแสดงออกทางเพศ ที่ผิดประหลาดไปจากคนทั่วไป หรือการที่มีรักมากแค้นมากเกิดโศกนาฏกรรมแห่งความรักอยู่เนืองๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ทำให้พัฒนาการทางเพศไม่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก การสอนเพศศึกษาที่ถูกต้องนั้น ครูคนแรกและสำคัญที่สุด ได้แก่ คุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรจะต้องศึกษาหาความรู้ทางด้านเพศศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะสอนลูกให้เหมาะสมในแต่ละวัย ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะ "รัก" สอนให้รู้ว่าความรักความผูกพันคืออะไร ความรักระหว่างเพศเป็นอย่างไรและเกิดขึ้นเพราะอะไร คุณพ่อคุณแม่จะต้องทำตัวเป็น "แบบอย่าง" ที่ดีให้ลูกลอกเลียน ในแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่จะต้องแสดงความรักความผูกพันให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่าง คุณพ่อต้องแสดงแบบอย่างที่ดีของ "ผู้ชาย" ต่อคุณแม่ซึ่งจะต้องแสดงแบบอย่าง "ผู้หญิง" ที่ดีเช่นกัน เพราะลูกทุกคนเลียนแบบพ่อแม่เป็นคนแรก ถ้ามีแบบอย่างที่ดีแบบที่จะให้ลูกยึดถือแล้ว ต่อไปมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่ดีมากระทบ ลูกจะได้ไม่เบี่ยงเบนตามไป

การสอนเพศศึกษาแก่ลูก ไม่ใช่การสอนการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่คนทั่วๆไปยังคงเข้าใจผิดกันอยู่ แต่เป็นการสอนลักษณะความแตกต่างในการดำเนินชีวิตของเพศทั้งสอง รวมทั้งลักษณะที่เหมือนกันและไปด้วยกันได้ การดูแลรักษาสุขอนามัยของอวัยวะเพศอย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก จะช่วยให้ลูกๆเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ การอธิบายต่างๆจะต้องใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย สุภาพ ตรงประเด็น และคุณพ่อคุณแม่ควรจะหาหนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษาของเด็กในวัยประถม ที่มีภาพประกอบแบบง่ายๆมาให้ลูกดู เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย เป็นการปูพื้นให้ลูกเข้าใจในร่างกายและเพศของตนดีขึ้น

ข้อมูลสื่อ

243-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 243
กรกฎาคม 2542
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์