• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การฝึกโยคะในท่ายืน

การฝึกโยคะในท่ายืน (ต่อ)


ท่าบริหารที่จะกล่าวต่อไปนี้มาจากท่าโยคะ หรือที่เรียกว่า อาสนะ ขณะที่ฝึกให้หลับตาเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายภายใน ทั้งการหลับตาจะช่วยให้ใจสงบลง เราต้องฝึกตอนขณะท้องว่าง(หลังอาหารมื้อใหญ่ชั่วโมงครึ่ง หรือหลังอาหารเบาครึ่งชั่วโมง) ฝึกในสถานที่เงียบสงบ

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

243-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 243
กรกฎาคม 2542
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์