• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตายทันที

ในช่วงนี้ต้องไปงานศพเป็นประจำ  โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือ  

การตายทันทีทำให้หลายคนเป็นทุกข์  ยิ่งถ้าผู้ตายคนนั้นเป็นคนสำคัญ  เช่น  หัวหน้างาน  หัวหน้าครอบครัว  ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์มากมายต่อผู้อื่น 
     
ตายทันทีมีทุกกลุ่มอายุ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่พบได้ทุกวันและทุกวัย ประกอบด้วย
๑. วัยเด็ก
๒. วัยรุ่น
๓. วัยทำงาน
๔. วัยมั่นคง

ตายทันที :  สาเหตุและการป้องกัน
วัยเด็ก

๑. สำลักสิ่งแปลกปลอม  ระวังของเล่น  ลูกชิ้น  เศษสตางค์
๒. จมน้ำ  ควรมีผู้ใหญ่ดูแล
๓. ตกจากที่สูง  ต้องมีลูกกรงกันเด็กตก 
 
วัยรุ่น  
๑. อุบัติเหตุ  ควรสวมหมวกกันน็อก  มีใบขับขี่ถูกต้อง  รู้จักกฎหมาย 
๒. ทะเลาะวิวาท  ควรรู้จักเพื่อนของลูก  พัฒนาลูกให้มีอีคิวมากกว่าไอคิว  
๓. ยาเสพติด  ควรสร้างครอบครัวให้แข็งแรง  โดยกอดลูกหรือคนที่คุณรัก  ทุกคนควรกลับบ้านแต่หัวค่ำ   อย่าให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  และพ่อแม่ทำตัวเป็นตัวอย่าง  
๔  อื่นๆ เช่น ชู้สาว โรคเอดส์ จมน้ำ และความเจ็บป่วยอื่นๆ  
 
วัยทำงาน  
๑. อุบัติเหตุจากจราจร  มักเกิดในกลุ่มวัยทำงาน  เพราะอ่อนเพลีย  ดื่มเหล้า  และกินยาที่ทำให้ง่วงนอน  การป้องกันควรสวมหมวกกันน็อก  คาดเข็มขัดนิรภัย  และเคารพกฎจราจร  
๒. อุบัติภัยจากการทำงาน  มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมสูงมาก  มักเกิดจากการอดนอน  และมาทำงานโดยที่ร่างกายไม่พร้อม แนวทางแก้ไขควรกินอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพจิตให้ดี  ดูแลครอบครัวให้เป็นปกติ 
๓. ทะเลาะวิวาท  ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องชู้สาว        
๔. โรคเอดส์  เป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัว  แต่สามารถป้องกันได้  
๕. สารพิษ  เป็นสาเหตุของการตายทันที

วัยมั่นคง
๑.  โรคหัวใจ  คนไม่เคยออกกำลังกาย  กินอาหารมาก  นอนดึก  เครียค  มักมีปัญหาโรคหัวใจ  ควรดูแลอาหารการกิน   ออกกำลังกายให้เหมาะสม  รักษาสุขภาพจิต  ทั้งนี้เราสามารถตรวจสอบความแข็งแรงของหัวใจ  โดยการทดลองกลั้นลมหายใจ  ถ้าได้มากกว่า ๑ นาที  ถือว่าใช้ได้  ยิ่งกลั้นไว้ได้นาน  แสดงว่าหัวใจแข็งแรง  
๒.  หลอดเลือดแตก  จากหลอดเลือดโป่งพอง โดยเฉพาะในสมอง  ช่วงอก  ช่วงท้อง  
๓.  มะเร็ง  ผู้ที่มีอายุมาก  โอกาสเกิดมะเร็งสูง  ควรตรวจร่างกายบ่อยๆ  และอย่าสะสมปัญหา    
๔.  อุบัติเหตุ  คนวัยมั่นคงมักมีภาระหน้าที่และต้องคิดมาก  หลายคนนึกว่ายังวัยรุ่น  เลยทำตัวเหมือนเดิม  ต้องอย่าฝืนตนเองมากจนเกินไป  เพราะจะทำให้เกิดอุบัติได้ต้องระวังให้ดี  
    
ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตายทันทีแต่ตายเมื่อถึงเวลา
๑  สำรวจตัวเอง  
 ๑.๑  มีปัญหาอะไรบ้าง
 ๑.๒  สาเหตุของปัญหา  ในเรื่องสุขภาพถ้าไม่รู้  ควรให้แพทย์ตรวจร่างกาย 
 ๑.๓  วิธีการแก้ปัญหา 
 -  ปัญหาของบุคคล  เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรม ต้องแก้ที่พฤติกรรม
 -  ปัญหาของครอบครัว  เกิดจากความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ต้องสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวให้ดี
 -  ปัญหาของสังคมเกิดจากสิ่งแวดล้อม  ต้องช่วยกันดูสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง 
 -  ปัญหาระดับชาติ  เกิดจากระบบ  เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการระบบของประเทศ 
๒  จัดการกับตัวเอง  
 ๒.๑  เริ่มจัดการกับการกิน 
 ๒.๒  เริ่มออกกำลังกาย
 ๒.๓  รู้จักพักผ่อนอย่างเพียงพอ
 ๒.๔  ตรวจสุขภาพ  ประจำปี 
 -  ตรวจร่างกายทั่วไป
 -  เอกซเรย์ปอด หัวใจ 
 -  ตรวจเลือด น้ำตาล  ไขมัน  กรดยูริก 

 เราควรรู้ว่าจะทำอะไร  เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในอดีต  หวังว่าทุกคนๆ จะมีสุขภาพดีตลอดไป  จนถึงวันอันสมควร  

    

ข้อมูลสื่อ

323-020
นิตยสารหมอชาวบ้าน 323
มีนาคม 2549
นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา