• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การบริหารเพื่อผ่อนคลายความเครียด

การบริหารเพื่อผ่อนคลายความเครียด


กายบริหารให้ได้ผล ต้องบริหารให้เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อบริเวณนั้น

จดหมายจากสมาชิกท่านหนึ่งเขียนมาถามว่า โรคเครียดนั้นนอกจากจะกินยาแล้ว มีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้คลายเครียดได้ เพราะรู้ว่าการกินยานั้นอาจทำให้ติดยาและเกิดอาการข้างเคียงได้ ฉบับนี้ก็เลยนำท่าบริหารเพื่อผ่อนคลายความเครียดมาให้บริหารกัน

การบริหารเพื่อผ่อนคลายความเครียดนั้น ควรทำในห้องหรือสถานที่เงียบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และถ้ามีดนตรีบรรเลงเบาๆประกอบด้วยจะยิ่งทำให้เราหายเครียดเร็วขึ้น ท่าบริหารที่นำมาเสนอทั้ง ๓ วิธีนี้ไม่ต้องทำทุกวิธี แต่ให้เลือกวิธีที่ทำให้คลายความเครียดได้ดีที่สุด หลังจากบริหารแล้ว อาจนอนหลับสักครู่หนึ่ง หรือปิดตาฝึกหายใจเข้า-ออกช้าๆ ควรบริหารก่อนเข้านอน หรืออาจทำในเวลาพักเที่ยง หลังจากกินอาหารแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การบริหารเพื่อผ่อนคลายความเครียดจะได้ผลเมื่อพยายามสำรวมจิตใจของตนเองด้วย

ข้อมูลสื่อ

245-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 245
กันยายน 2542
รศ.ประโยชน์ บุญสินสุข