• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง


คำว่า การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้น เมื่อได้ยินหรืออ่านพบแล้ว มักจะรู้สึกว่าเป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็นการกระทำที่ไม่ควรกระทำ เบาลงมาหน่อยก็มักจะนึกถึงการกระทำที่ไม่ควรเปิดเผย ด้วยเหตุนี้ข่าวลือและความเชื่อผิดๆในเรื่องนี้จึงมีมากมาย นำความวิตกกังวลมาสู่บุคคลมากหน้าหลายตาในทุกยุคทุกสมัย ข่าวลือและความเชื่อผิดๆดังกล่าวนั้น ได้แก่ 

  • การสำเร็จความใคร่บ่อยๆ จะทำให้เป็นบ้ากาม ตายด้าน กระสุนหมด
  • เป็นมะเร็งได้ง่าย
  • เป็นสิวได้ง่าย
  • เมื่อไปมีเพศสัมพันธ์จริงๆ จะไม่มีความรู้สึก
  • ทำให้หมดแรง ฯลฯ อีกมากมาย

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การช่วยเหลือตนเองให้มีความสุขตามแรงปรารถนาทางเพศนั้น เป็นทางออกทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อเกิดการเร้าอารมณ์ทางเพศ โดยปกติแล้วเมื่อคนเราได้รับการเร้าอารมณ์ทางเพศไม่ว่าจะจาก รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสแล้ว ร่างกายและสมองจะสั่งการสนองตอบการตอบสนองทางเพศนั้นอาจ ได้แก่ การช่วยเหลือตนเอง การมีเพศสัมพันธ์ และการยับยั้งไม่ตอบสนอง แล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้น สิทธิทางเพศอย่างหนึ่งที่ได้รับการประกาศรับรองแล้ว ก็คือ บุคคลสามารถที่จะกระทำต่อตนเองให้มีความสุขตอบสนองต่ออารมณ์เพศได้ ถ้าไม่เป็นการบั่นทอนสุขภาพ และปฏิบัติในปริมาณหรือจำนวนที่เหมาะสม ไม่ประเจิดประเจ้อ และไม่รบกวนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

ดังนั้นขอยืนยันว่า การช่วยเหลือตนเอง เป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ปลอดภัยจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และสามารถจะนำมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างคนรักที่ยังไม่พร้อมจะแต่งงานเป็นหลักเป็นฐานได้ โดยข่าวลือต่างๆ นั้น ยังคงเป็นเพียงข่าวลือ ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

ข้อมูลสื่อ

246-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 246
ตุลาคม 2542
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์