• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โคเลสเตอรอลต่ำทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว

ระดับโคเลสเตอรอลที่ต่ำกว่าปกติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองและทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว จากรายงานของผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจย้ำว่า ความเชื่อมโยงที่ค้นพบนี้ แม้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การใช้ยาลดระดับโคเลสเตอรอลในผู้ที่มีน้ำหนักมาก จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพฤติกรรมก้าวร้าว

ดร.บีทริซ โกลอมบ์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก้ วิเคราะห์ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Internal Medicine พบว่าผลการศึกษาในหลายกรณี สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างระดับโคเลสเตอรอลที่ต่ำกว่าปกติกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว

ดร.โกลอมบ์ ชี้แจงว่าระดับโคเลสเตอรอลมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการทำงานของสาร ซีโรโทนินในสมอง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า โคเลสเตอรอลที่ต่ำทำให้สารซีโรโทนินลดต่ำลง จึงนำไปสู่การเชื่อมโยงกับพฤติกรรมก้าวร้าว และยังมีงานวิจัยใน ปี ๒๕๓๕ ตีพิมพ์ใน วารสาร Circulation พบว่า ผู้ชายร้อยละ ๕๐ ที่มีระดับโคเลสเตอรอลต่ำกว่า ๑๖๐ มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่ากลุ่มที่มีโคเลสเตอรอลสูง ดร.โกลอมบ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การศึกษาวิจัยในฝรั่งเศสปี ๒๕๓๙ ตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal ได้ศึกษาผู้ชายเกือบ ๖,๔๐๐ คน พบว่าระดับโคเลสเตอรอลที่ต่ำกว่าปกติจะ นำไปสู่พฤติกรรมการฆ่าตัวตายในภายหลัง 

ข้อมูลสื่อ

230-007-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 230
มิถุนายน 2541
เรารักสุขภาพ
ชูรุณี พิชญกุลมงคล