• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เซ็กส์ในผู้สูงอายุ

เซ็กส์ในผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุทุกคนนั้นส่วนหนึ่งยังคงมีความต้องการในเรื่องต่างๆ ไม่น้อยไปกว่าหนุ่มสาว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางอาหาร การให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของตนเอง การเป็นผู้นำ รวมถึงเซ็กส์ ซึ่งในบางครั้งคนทั่วไปพากันคิดว่าผู้สูงอายุควรจะเข้าวัดเข้าวาแล้ว พอสูงวัยเข้ายังมีความต้องการทางเพศอยู่เลยโดนว่าเป็นผู้เฒ่าตัณหากลับไป ความจริงแล้วเมื่อวัยสูงขึ้น ไม่ว่าจะเข้าวัยทองหรือวัยสูงอายุหลัง ๖๐ ปีก็ตาม ความต้องการทางเพศอาจเท่าเดิม มากขึ้น หรือน้อยลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกาย การดำเนินชีวิตประจำวัน ภาวะทางจิตใจ อารมณ์ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด ความดันเลือดสูง เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ รวมทั้งอวัยวะเพศลดลง ทำให้อวัยวะเพศอ่อนตัวไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้ บางครั้งก็อาจเกิดโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ทำให้การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัตในการกระตุ้นต่อสิ่งเร้าทางเพศทำงานได้น้อยลง

การป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเซ็กส์ในผู้สูงอายุคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการกินอาหารให้หลากหลาย ครบหมวดหมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมแก่ความต้องการตามวัย กินผักผลไม้สดให้มากๆ ลดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และไขมันสัตว์ใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีไขมันชนิดเลวในเลือดสูงและไปอุดตันหลอดเลือด ถ้าจะกินโปรตีนควรได้จากถั่วเหลือง เต้าหู้ และเนื้อปลา ซึ่งย่อยง่าย และมีกรดไขมันโอเมก้า ๓ สูง ทำให้เลือดไหลเวียนดี การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้แข็งแรง การไหลเวียนของเลือดดี คลายเครียด แล้วก็จะมีเซ็กส์ที่สุขสมตามวัยที่ปรารถนา

ข้อมูลสื่อ

249-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 249
มกราคม 2543
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์