• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไม่อยากแก่...ทำอย่างไร

ไม่อยากแก่...ทำอย่างไร

ไม่อยากแก่...ทำไม่ได้แน่นอนครับ แต่แก่ช้า แก่เร็ว ทำได้ และแก่แบบมีประสิทธิภาพ คือไม่เป็นภาระคนอื่น ทำได้แน่นอน แต่ต้องเริ่มเร็วๆ ถ้าช้าคล้ายกับต้นไม้จะล้ม ถ้ารีบค้ำยันตั้งแต่เนิ่นๆ ต้นไม้ก็จะไม่ตาย แต่ถ้าปล่อยให้ล้มแล้วจับมาตั้งและบำรุงก็จะทำได้ยากมากขึ้น สุดท้ายทำดีกว่าไม่ทำ

เราจะแก่แบบมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้มีคนพยายามศึกษาสัตว์ชนิดหนึ่งในทะเลคล้ายฟองน้ำ สามารถทำให้ตัวเองเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ คล้ายๆ การลอกคราบ และทำให้ร่างกายคงสภาพเดิมได้นานเท่านาน นักวิทยาศาสตร์พยายามหาว่าสัตว์เขาทำ อย่างไร เพื่อต่อไปในอนาคตเราอาจจะ มียาอายุวัฒนะ ซึ่งในปัจจุบันคนอายุ ยืนมากขึ้นโดยเฉลี่ย แต่ผมว่าคงเป็นไปได้ยาก เพราะถ้ามนุษย์มีอายุสัก ๒๐๐ ปี คนคงล้นโลกแน่นอน ขนาดตายมากๆ ขณะนี้ก็ยังจะล้นโลกอยู่แล้ว

ผมเคยพบคุณหมอเฉก ธนะศิริ ท่านตั้งชมรมคนอายุ ๑๒๐ ปี ท่านนำ การทดลองมาให้ผมดูว่า ตัวหนอนชนิด หนึ่งซึ่งมีอายุเฉลี่ยประมาณ ๑ เดือน มาแยกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ให้อาหารอุดมสมบูรณ์เต็มที่ อีกกลุ่ม ให้อาหารน้อยๆ พอประทังชีวิต ท่านลองเดาว่ากลุ่มใดจะอายุยืนกว่ากัน ผมบอกให้ก็ได้ก็คือ กลุ่ม อดๆ อยากๆ อายุจะยืนขึ้นร้อยละ ๒๐ เพราะฉะนั้นถ้าคนอายุขัยเฉลี่ย ประมาณ ๑๐๐ ปี ถ้าไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บหรือเหตุอันเป็นอันตรายอะไร มีการคำนวณจากเวลาตั้งแต่เกิด จนถึงวัยเจริญพันธุ์ มีวิธีการคิดหลายอย่างพอสรุปได้ มนุษย์ควร มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี และถ้าจับมนุษย์คนนั้นมาอดๆ อยากๆ น่าจะมีอายุสัก ๑๒๐ ปี น่าจะทำ ได้ ผมฟังท่านพูดแล้วก็คล้อยตาม ไม่เสียหายอะไรนี่ครับ ทีนี้มาเริ่มทำให้ตนเองอายุยืนยาวอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่ากันดีกว่า

* เริ่มเมื่อใดดี เริ่มทันที ยิ่งเริ่มอายุน้อยยิ่งได้ผลดี

* เริ่มอย่างไรดี เริ่มดูแลสุขภาพตนเอง ๓ ทาง อาหาร ออก กำลังกาย สุขภาพจิต

* ปัญหาในอนาคตมีอะไรบ้าง การเจ็บ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม

ปัญหาเฉพาะตัวเรา คือศึกษาว่าพ่อแม่เราคืออะไร        
- โรคเฉพาะตัว นิสัยเฉพาะตัว
- สภาวะสังคมเฉพาะตัว
ผมจะขอขยายความเฉพาะปัญหาของผู้สูงอายุ แล้วบอกวิธีทางแก้นะครับ เพราะเรื่องดูแลสุขภาพผมได้เคยบรรยายหลายครั้งแล้ว

ปัญหาของผู้สูงอายุ
* เรื่องเงิน ผมเคยถามผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุที่มาประชุมกัน ปัญหาส่วนใหญ่ที่ประสบคือ เงินทางแก้ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วัยหนุ่มสาว สะสมเงินไว้พอใช้จ่ายในยามชราเพื่อหาซื้อบริการที่เราไม่ต้องร้องขอ นั่นคือความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
 สุขภาพร่างกาย มักจะเรียงลำดับความเสื่อมที่ทำให้เกิดการตาย

๑. หัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ ทางแก้ คือการออกกำลังกาย เหนื่อย ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เตี่ยผมต้องไปสวนสาธารณะทุกวันในตอนเช้าเพื่อออกกำลังกาย สำคัญมากนะครับ
๒. สมอง สมองจะเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้ คิดไม่ออก ต้องออกกำลังสมองบ่อยๆ เตี่ยผมอ่านหนังสือ เขียนหนังสือทุกวัน ดูโทรทัศน์ ศึกษา หาความรู้ ความแก่ไม่ใช่เป็นสิ่งขัดขวางการเรียนรู้ ในญี่ปุ่นผู้สูงอายุเข้า โรงเรียน เรียนในสิ่งที่อยากรู้เต็มไปหมด สมองได้ทำงาน การออกกำลัง สมองทำให้สมองไม่เสื่อม กลับสนุกและสมองดีขึ้น
๓. ไต คนไทยมีปัญหาเรื่องไตมาก เพราะยาสารพัดชนิดที่ซื้อหาตามท้องตลาดได้ง่าย และแม้แต่สมุนไพรต่างๆ ที่ชอบอ้างว่าไม่เป็นอันตราย จริงๆ แล้วยาทั่วไปก็สกัดจากสมุนไพร และสารเคมีในสมุนไพรก็คือสารเคมีเดียวกับยาแผนปัจจุบัน ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรกินยา ขอให้เลือกกินอาหารแทนยาเถอะครับ ไตจะได้ไม่ต้องทำงานหนัก
๔. กระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่พออายุมากขึ้นกระเพาะอาหารจะบาง ตามผิวหนัง การบริโภคอาหารมักจะต้องระวัง ไม่ใช่บริโภคคล้ายคนหนุ่มสาว เพราะกระเพาะอาหารต่างกัน
๕. ฟัน คนแก่ไม่จำเป็นต้องฟันหลุด เป็นความเชื่อที่  ผิดๆ เพราะไม่ดูแลให้ดีจึงฟันหลุด
๖. ลำไส้ใหญ่ คนแก่มักจะมีปัญหาการขับถ่าย ตื่นเช้าดื่มน้ำปกติ สัก ๔ แก้ว สักพักก็จะเข้าส้วมได้ ไม่ต้องใช้ยาระบาย ลำไส้ จะได้ไม่เคยชินต่อยา
๗. กระดูกไขข้อ ลุกก็โอย นั่งก็โอย นอนก็โอย คนพออายุมากเป็นเรื่องปกติในความไม่สะดวกของร่างกาย อย่าพยายามใช้ยาแก้ปวดเมื่อย มากเกินไป เพราะจะมีผลต่ออย่างอื่นๆ ของร่างกาย

 ขอพูดถึงร่างกายเพียงแค่นี้ก่อน จริงๆ มีปัญหาอีกมากมาย
สุขภาพจิต เหงา จากการตายจากของคู่ครอง ลูกแยกครอบครัวไปอยู่ที่อื่น ไม่มีภาระรับผิดชอบ เป็นต้น ทางแก้คือ ควรมีสังคม ควรมีเพื่อน ควรจะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม ชมรม สมาคมเพื่อ ความสุข จิตใจจะได้แจ่มใส
สังคม อย่าอยู่อย่างโดดเดี่ยว คนแก่ก็มีหัวใจ การสังคมกับเพื่อนและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ และถ้าตนเองเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่น ยิ่งทำให้ชีวิตสมบูรณ์มากขึ้นและมีความสุข คลังสมอง คือ กลุ่มคนผู้อาวุโสที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคนหนุ่มสาว
ปัญหาเฉพาะตัว โรคของพ่อแม่เรา มักจะทำให้เรามีโอกาสปรับ ร่างกาย และพฤติกรรมของเรา ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดโรค
ปัญหาส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนคนนั้น
ปัญหาส่วนครอบครัว ขึ้นอยู่ กับสุขภาพจิตของคนในครอบครัว
ปัญหาสังคม ขึ้นอยู่กับสิ่ง แวดล้อม
ปัญหาของชาติ ขึ้นอยู่กับระบบการเมือง การปกครอง

ผมขอสรุปว่า ถ้าไม่อยากแก่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาว แล้วเราจะแก่ช้า หรือแก่แบบมีคุณภาพ ท่านทำได้แน่นอน แต่ที่สำคัญคือ"ทำหรือยัง" เท่านั้น

 

ข้อมูลสื่อ

282-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 282
ตุลาคม 2545
นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา