• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผู้ชายในฝัน

ผู้หญิงนั้นเกิดมาพร้อมกับฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนแห่งเพศหญิงซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ขณะเดียวกันสมองของผู้หญิงปกตินั้น สมองด้านขวา ซึ่งเป็นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจินตนาการก็ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงส่วนมากจึงมีจินตนาการที่ล้ำลึกและอ่อนไหวมากกว่าผู้ชาย

ในตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการครองคู่และการมีชีวิตคู่ของผู้หญิง นั้นกล่าวว่าผู้หญิงนั้นเกิดมาเพื่อจะแสวงหาผู้ชาย 3 คน ในชีวิตของเธอ และเธอก็ตั้งความหวังไว้เสมอๆว่า ขอให้ผู้ชายทั้ง 3 คน 3 แบบ นั้นรวมอยู่ในผู้ชายคนเดียวกัน.....ผู้ชายในฝันของผู้หญิง !

ผู้ชายคนแรก.....เป็นพ่อของลูกของเธอ และควรจะมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของสังคมและคนรอบข้าง สามารถเดินเคียงคู่กับเธอได้โดยไม่อายใคร และเป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีของลูกเธอ
ผู้ชายคนที่สอง.....เป็นคนรักของเธอ เป็นคนที่ให้ความรัก และความอบอุ่น ความมั่นคง และมีความจริงใจต่อเธอเสมอต้นเสมอปลาย
ผู้ชายคนที่สาม.....เป็นคนที่เลี้ยงดูอุปการะและดูแลเธอให้มีความสุขสบาย และเมื่อเธอพบผู้ชายในฝันของเธอแล้ว เธอก็จะมอบความรัก ความไว้วางใจให้แก่เขา พร้อมที่จะเป็นของเขาทั้งกายและใจ ซื่อสัตย์ มั่นคงต่อเขาไปตราบเท่าที่เธอมีลมหายใจอยู่ในพื้นพิภพนี้

แต่ในความเป็นจริงของชีวิตแล้ว การที่จะได้พบสุภาพบุรุษในฝันนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญมากขึ้นทุกๆ วัน เนื่องด้วยวิถีชีวิตของสังคมที่เปลี่ยนไป การแก่งแย่งชิงดี การนับถือวัตถุมากกว่าความดีงาม ทำให้คนเราในยุคนี้เห็นแก่ตัวมากขึ้น ภาพของชายในฝันจึงค่อยๆ เลือนหายไป.....

สังเกตไหมว่า ชายในฝันทั้ง 3 รูปแบบที่ผู้หญิงต้องการนั้นไม่ได้มีผู้ชายที่เธอจะมีไว้มีสัมพันธ์สวาทหรือ “เซ็กซ์ “ เลย แต่การที่พวกเธอยอมมีบทพิศวาสกับผู้ชายก็เพราะเธอ “รัก “ เขา และคิดว่าเขาจะรักเธอตลอดไป ถ้าเธอยอมเป็นของเขา.......ซึ่งก็เป็นความฝันอีกนั้นแหละ
ถ้าไม่รู้จักค้นหาผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษคู่ชีวิตของเธอ

ผู้หญิงจึงต้องการความรักก่อน มีความสบายใจแล้วจึงเกืดอารมณ์พิศวาสซึ่งนำไปสู่ความสุขสมเมื่อถึงจุดสุดยอด.....แต่คำถามมีอยู่ว่า ผู้ชายคนไหนจะทำให้เกิดความรักเล่า ........???
 

ข้อมูลสื่อ

280-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 280
สิงหาคม 2545
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์