• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดีซ่าน

ดีซ่าน

 
มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะเหมือนสีขมิ้น (ใส่หลอดแก้วเขย่าจะเห็นฟองสีเหลือง)

 

ข้อมูลสื่อ

224-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 224
ธันวาคม 2540
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ