• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระแสข่าวสีเขียว

อาหารเป็นพิษ ติดจากห้องน้ำ
ข่าวจากอังกฤษสำรวจพบว่า ผู้ที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือ (ด้วยความเกียจคร้าน ไม่รักความสะอาด หรือหลงลืม รวมถึงเร่งรีบเกินเหตุ) คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะมีอาการ อาหารเป็นพิษ เพราะใช้มือที่สัมผัสเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่มากมายในห้องน้ำมาหยิบจับอาหารเข้าปาก หรือเตรียมอาหาร ซึ่งกรณีหลังนี้จะพลอยทำให้ผู้อื่นล้มป่วยไปด้วย ประมาณว่าเมื่อปีที่แล้วชาวอังกฤษป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษมากถึง 4.5 ล้านคน ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อโรค เพราะคนจำนวนมาก ไม่ล้างมือก่อนเตรียมอาหาร

ข้อมูลสื่อ

268-009-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 268
สิงหาคม 2544
กรีนเนท