• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ทำอย่างไรจึงจะสูง

ทำอย่างไรจึงจะสูง

หนูอายุ ๑๗ ปี สูง ๑๕o เซนติเมตร ในครอบครัวหนูมีพี่น้อง ๕ คน หนูเป็นคนที่ ๔ ซึ่งหนูเตี้ยที่สุด ส่วนใหญ่พี่เลี้ยงของหนูจะสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๘ เซนติเมตร โดยเฉพาะน้องคนสุดท้องสูง ๑๖๖ เซนติเมตร

มีข้อสงสัยอยากจะถามดังนี้

๑. หนูเคยได้ยินข่าวว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้วจะหยุดการเจริญเติบโตจริงหรือไม่
๒. ถ้าหนูอยากสูงโดยธรรมชาติ หนูควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
๓. หนูจะมีสิทธิ์สูงอีกหรือเปล่า

                                                                                                   ผู้ถาม ปรารถนา/นนทบุรี

                                           ************************************************

ผู้ตอบ น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์

การออกกำลังกายทุกชนิดจะเป็นการกระตุ้นให้สูงได้ เพราะจะไปกระตุ้นให้เซลล์ที่บริเวณส่วนปลายของกระดูกซึ่งแบ่งตัวเร็วจะทำให้กระดูกยาวออกได้ ดังนั้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอในวัยเด็กจึงเป็นการกระตุ้นให้สูงได้ดีที่สุด แต่ทั้งนั้นต้องได้รับอาหารเพียงพอที่จะทำให้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมสดและโปรตีน เพราะจะมีสารแคลเซียมสูงที่จะไปทำให้กระดูกยาวออกได้

สตรีวัยที่มีการเจริญสูงสุดจะอยู่ในช่วงอายุระหว่างจะเริ่มมีระดู แต่ไม่ใช่ว่าพอมีระดูแล้วไม่สูงไม่จริง ผู้หญิงยังสามารถสูงได้อีกจนกว่าเซลล์ที่บริเวณปลายกระดูกจะปิดและหยุดแบ่งตัวซึ่งโดยปกติจะปิดราวอายุ ๑๘-๒o ปี ผู้ชายอาจปิดช้ากว่า โดยจะปิดระหว่างอายุ ๒o-๒๒ ปี ดังนั้นคุณยังมีสิทธิ์สูงอีกได้ ขอให้ออกกำลังกาย เช่น กระโดดหรือวิ่งจะกระตุ้นเซลล์ปลายกระดูกได้ แต่ต้องกินอาหารที่มีโปรตีนและแคลเซียมให้เพียงพอ ดังที่กล่าวมาแล้ว
 

                                        *************************************************

 

ข้อมูลสื่อ

208-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 208
สิงหาคม 2539
นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์