• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

108 วิธีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ดูโทรทัศน์
เดี๋ยวนี้คงหาบ้านที่ยังดูโทรทัศน์ขาว-ดำไม่ค่อยได้แล้ว หรือแม้แต่โทรทัศน์สีระบบทั่วไป ที่ต้องเดินไปกดปุ่มเปลี่ยนช่องเอง ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม ส่วนใหญ่จะยอมจ่ายแพงอีกนิด ให้มีระบบรีโมทคอนโทรล เพียงกระดิกปลายนิ้วก็เปลี่ยนช่องได้เป็นว่าเล่น อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ตามมาอย่างที่บางคนอาจไม่ทันได้คิดถึง ก็คือโทรทัศน์สีระบบรีโมทคอนโทรลนี้จะกินไฟมากกว่า เพราะมีวงจรเพิ่มเติม และกินไฟตลอดเวลาหากไม่ปิดสวิตช์ที่เครื่องโทรทัศน์รวมถึงดึงปลั๊กออก เพราะจะมีไฟฟ้าไปหล่อเลี้ยงระบบรีโมทคอนโทรลในเครื่องอยู่ตลอด
 

ข้อมูลสื่อ

269-011-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 269
กันยายน 2544
กรีนเนท