• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลักษณะทั่วไปของเล็บ

ลักษณะทั่วไปของเล็บ

คนทั่วๆไปเล็บที่งอกจากโคนเล็บถึงขอบเล็บด้านปลายนิ้วใช้เวลา 1 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ความช้าเร็วนี้ขึ้นอยู่กับอายุ สภาพความแข็งแรงของร่างกาย และภูมิอากาศเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น การงอกของเล็บของเด็กจะเร็วกว่าคนชรา 2-4 เท่า การดูเล็บจะแม่นยำถูกต้องนั้น ต้องระวังอย่าใช้เครื่องสำอางใดๆทาลงบนผิวเล็บ

เนื่องจากเล็บมีการเจริญเติบโต(งอก)อยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เล็บจึงสามารถบันทึกร่องรอยการดำเนินของโรคให้เห็นบนเล็บ แต่ในบางอาชีพ เช่น ย้อมผ้า ทาสี ล้างรูป เป็นต้น น้ำยาที่ใช้มักมีผลต่อเล็บ ทำให้ผิวเล็บเกิดการเปลี่ยนแปลงไป การดูเล็บจึงขาดความแม่นยำ จึงควรระมัดระวังด้วย

เล็บปกติ
เล็บของคนปกตินั้น ความยาวกับความกว้างของเล็บได้สัดส่วนกัน โดยทั่วไปแล้วความกว้างจะเป็น ๓ ใน ๔ ของความยาวของเล็บ เล็บมีสีแดงเรื่อๆ ผิวเล็บมันลื่น ไม่หักง่าย และไม่เหนียวจนเกินไป ขอบเล็บเรียบเป็นระเบียบ

เล็บกับการวินิจฉัยโรค

สีและความมันเงาของเล็บสามารถสะท้อนถึงสภาวะของร่างกายได้ เช่น ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง เล็บมักซีด ผู้ที่มีอาการช้ำภายในร่างกายเล็บมักจะมีสีม่วง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การดูเล็บจึงเป็นการวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดูเล็บ
ให้ผู้ป่วยแบมือ แล้วเหยียดนิ้วให้ตรง(อย่างธรรมชาติ) ให้สังเกตส่วนต่างๆของเล็บภายใต้แสงธรรมชาติ การดูเล็บนั้นควรพิจารณามือ ทั้งสองข้างควบคู่กันด้วย จึงจะทำให้ดูได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้การดูเล็บผู้ตรวจจะต้องใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้ขวาจับนิ้วที่จะตรวจ กดเบาๆ แล้วปล่อย เพื่อดูสมรรถนะการไหลเวียนของเลือดบริเวณปลายนิ้ว


เล็บกับโรค
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเล็บมีการงอกอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้บนเล็บจึงได้มีการบันทึกร่องรอยการดำเนินของโรคที่เกิดขึ้นให้เห็น


 

 

 

 

 
 

 

 

 

เล็บที่เป็นโรคนั้น กล่าวโดยทั่วไปแล้วมักครอบคลุมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบประสาท กระดูกสันหลัง และภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น


                                                                                                                               (อ่านต่อฉบับหน้า)

 

ข้อมูลสื่อ

192-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 192
เมษายน 2538
วิทิต วัณนาวิบูล