• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปฏิสนธิชีวิตใหม่ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน (ต่อ)

ปฏิสนธิชีวิตใหม่ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน (ต่อ)

 

8 วัน

นี่ก็ปาเข้าไปตั้งวันที่ 8 ของการเกิดปฏิสนธิแล้ว อะไรๆ ในมดลูกก็เปลี่ยนแปลงไปมากโขทีเดียว ถึงตอนนี้ตัวอ่อนบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) หาที่ซุกตัวเพื่อรอการเจริญเติบโตต่อไปได้แล้ว และเพื่อให้การยึดเกาะแหล่งพำนักพักพิงในมดลูกเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น ธรรมชาติจึงสร้างให้เจ้าตัวอ่อนนี้มีโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขายื่นออกมาทำหน้าที่เกาะผนังมดลูกไว้

ตัวอ่อนของบลาสโตซิสต์ในช่วงนี้เริ่มผลิตฮอร์โมน เพื่อกระตุ้นเตือนให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและฮอร์โมนอื่นๆ จากนั้นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะส่งต่อข้อมูลไปยังต่อมใต้สมองให้ทราบว่ากำลังตั้งท้องและหยุดกระบวนการผลิตระดู ในเวลาเดียวกันตัวอ่อนบลาสโตซิสต์ซึ่งขณะนี้มีอยู่หลายร้อยเซลล์ ก็จะทำการแพร่กระจายสารเคมีบางอย่างเพื่อไปขัดขวางการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในมดลูก เพราะมิฉะนั้นแล้วร่างกายของผู้เป็นแม่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่ากลไกร่างกายและเกิดการทำลาย

ดังเช่นที่เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานว่า ผู้หญิงบางกลุ่มที่แท้งบ่อยๆ สาเหตุอย่างหนึ่งเป็นเพราะพวกเธอมีระบบภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนั่นเอง ครั้นเมื่อฮอร์โมนในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วนั้น คุณแม่อาจจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่บอกให้รู้ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ก่อนที่ระดูในเดือนแรกของเธอจะหายไปเสียอีก

 

 

ข้อมูลสื่อ

169-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 169
พฤษภาคม 2536
สุกาญจน์ เลิศบุศย์