• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กล้ามเนื้อใบหน้า

กล้ามเนื้อใบหน้า 

หากใครเคยดูการประกวดเพราะกาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทชายหรือหญิง จะสังเกตเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านพยายามจะแสดงให้ผู้ชมโดยเฉพาะกรรมการเห็นว่า มัดกล้ามของเขา (เธอ) ทุกๆ มัดดูแข็งแรงและงดงามเพียงใด แต่ผู้ชมบางท่านดูแล้วอาจจะไม่นึกชื่นชมในความหล่อ (สวย) ล่ำเช่นนั้น ด้วยเห็นว่าเป็นความงามที่ออกจะมากเกินไปสักหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าคงจะไม่มีใครปฏิเสธที่จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง แม้จะดูมัดๆ (ผู้หญิงบางคนอาจจะมองว่าไม่สวย) แต่ก็คงจะดีกว่าการมีไขมันเหลวเละๆ ใต้ผิวหนังเป็นแน่ และหากใครอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ก็ต้องหมั่นออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอ

จากการสำรวจทางสรีระของคนเราพบว่า กล้ามเนื้อในร่างกายคนเราอยู่ประมาณ 600 กว่ามัดในผู้หญิงนั้นมีกล้ามเนื้อเป็นส่วนประกอบของน้ำหนักประมาณร้อยละ 36 ส่วนผู้ชายพบว่า มีประมาณร้อยละ 42 หรือถ้าคิดเฉลี่ยแล้วคนเรามีกล้ามเนื้อเป็นส่วนประกอบของน้ำหนักตัวประมาณ 3 เท่าของน้ำหนักของกระดูกทั้งหมด ในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม กล้ามเนื้อจะเกิดการเกร็งหรือหดตัวได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีสิ่งกระตุ้นหรือคำสั่งจากสมองผ่านมาทางเส้นประสาทอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

บนใบหน้าจะมีกล้ามเนื้ออยู่มากมาย การแสดงออกบนใบหน้าทุกครั้งต้องใช้กล้ามเนื้อมากมายเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมัดหลักๆ บนใบหน้า คือ ภาพที่แสดงอารมณ์ต่างๆ ดังภาพที่แสดงไว้ ฉะนั้นหากหนุ่ม (สาว) ท่านใดไม่อยากแก่เร็วเกินวัย ก็อย่าให้กล้ามเนื้อใบหน้าเครียดจากอารมณ์บูดมากจนเกินไปนะคะ

 

ข้อมูลสื่อ

171-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 171
กรกฎาคม 2536