• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ชิกุง 18 ท่า กายบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพ (ตอนจบ)

ชิกุง 18 ท่า กายบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพ (ตอนจบ)
 

ฉบับนี้มาฝึกต่ออีก 9 ท่า จะได้ครบ 18 ท่า ท่าซึ่งถือว่าครบกระบวนท่า เพราะการออกกำลังกายนั้นต้องทำให้ครบทุกท่าติดต่อกันตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ จึงจะมีผลทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
หากท่านอ่านฉบับนี้เลยอาจจะงง ควรกลับไปอ่านฉบับที่แล้วก่อน แล้วจึงอ่านฉบับนี้ต่อ

ท่าที่ 10
หายใจเข้า เมื่อผลักมือซ้ายออกไปแล้ว ให้หันฝ่ามือเข้าหาตัวในระดับตา มือขวาให้ผลักไปข้างหน้า ค่อยๆหมุนเอวไปข้างซ้ายพร้อมกับเคลื่อนแขนทั้งสองข้างตามไปทางซ้ายมือจนสุด
หายใจออก เมื่อหมุนตัวไปด้านซ้ายจวนจะสุดแล้ว ให้ยกมือขวาขึ้นหันฝ่ามือเข้าหาตัวจนถึงระดับตา มือซ้ายลดลงหมุนเอวไปทางขวาเคลื่อนแขนไปทางขวามือจนสุดเช่นกัน ทำซ้ำในลักษณะเดียวกัน 10 ครั้ง

 

 

          

ท่าที่ 11
หายใจเข้า ก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าย่อเข่าซ้ายลง ขาขวาเหยียดตรง โน้มตัวไปข้างหน้า ไขว้มือไว้ที่หัวเข่า
หายใจออก ค่อยๆยกแขนสูงขึ้นจนเลยศีรษะแล้วกางแขนทั้งสองข้างออก ฝ่ามือหันเข้าหากัน ขาซ้ายตรง ขาขวางอ ทำซ้ำสลับข้าง 6 ครั้ง
ท่าที่ 12
หายใจเข้า ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ยกมือสองข้างขึ้นระดับอก งอข้อศอกเข้า หันฝ่ามือออกด้านหน้า ถ่ายน้ำหนักตัวลงบนขาขวาให้ส้นเท้าแตะพื้น กระดกปลายเท้าซ้ายขึ้น
หายใจออก ถ่ายน้ำหนักตัวลงที่เท้าซ้าย โน้มตัวไปข้างหน้า ส้นเท้ายกขึ้นแล้วผลักฝ่ามือออกไปจนถึงระดับตา ทำซ้ำสลับข้าง 6 ครั้ง
ท่าที่ 13
หายใจเข้า ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า แขนตรงหันฝ่ามือเข้าหากัน ถ่ายน้ำหนักตัวลงบนเท้าขวา กางแขนออกจนสุด
หายใจออก ถ่ายน้ำหนักตัวลงที่เท้าซ้าย ปลายเท้าขวาเขย่งขึ้น หุบแขนที่กางออกเข้าหากันกลางอก ทำซ้ำสลับข้าง 6 ครั้ง

          
ท่าที่ 14
หายใจเข้า ยืนแยกขาย่อเข่า สองมือกำหมัดอยู่ในระดับเอว หงายหมัดขึ้น
หายใจออก ค่อยๆต่อยหมัดข้างซ้ายออกไปในลักษณะคว่ำหมัดจนสุดแขน
หายใจเข้า ค่อยๆพลิกหมัดขึ้น ดึงกลับคืนเข้าข้างลำตัว
หายใจออก ค่อยๆต่อยหมัดข้างขวาออกไปในลักษณะคว่ำหมัดจนสุดแขน ทำซ้ำ 10 ครั้ง
ท่าที่ 15
หายใจเข้า ย่อเข่าลงในท่านั่งยองๆ ลดแขนสองข้างลงพร้อมๆกันจนนิ้วแตะหัวเข่า
หายใจออก ค่อยๆลุกขึ้น ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ พร้อมเขย่งส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย ทำซ้ำในลักษณะเดียวกัน 6 ครั้ง
ท่าที่ 16
หายใจเข้า ลดแขนทั้งสองข้างลงตรงหน้าหัวเข่า หงายฝ่ามือออกด้านนอก ย่อตัวลง ยกแขนขึ้นหมุนไปทางซ้ายมือ พร้อมกับหมุนเอวเป็นวงกลมชูแขนเหนือศีรษะ
หายใจออก เริ่มหมุนแขนไปทางขวามือลงสู่ด้านล่างระดับหัวเข่า ทำซ้ำสลับข้าง 6 ครั้ง


ท่าที่ 17
หายใจเข้า ยกเท้าซ้าย พร้อมยกแขนขวาขึ้นเสมอคิ้ว คว่ำฝ่ามือลงทำท่าเหมือนตบลูกบอล ขณะที่กดมือลงเขย่งเท้าขวาขึ้นด้วย
หายใจออก สลับเท้ายกเท้าขวาขึ้น ยกแขนซ้ายขึ้นทำท่าเหมือนตบลูกบอล ขณะที่กดมือลงเขย่งเท้าซ้ายขึ้นด้วย ทำซ้ำสลับข้าง 10 ครั้ง

 

 

 


ท่าที่ 18
หายใจเข้า ยกแขนสองข้างขึ้นเหนือหน้าอกฝ่ามือหงายขึ้น แล้วคว่ำฝ่ามือตรงระดับจมูก
หายใจออก ค่อยๆกดฝ่ามือลงถึงระดับเข่า ย่อเข่าลง ทำซ้ำในลักษณะเดียวกัน 6 ครั้ง

 


สรุป กายบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพทั้ง 18 ท่า จะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ออกกำลังกายฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เพราะนอกจากจะรักษาโรคเรื้อรังดังกล่าวแล้ว ยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบานมีชีวิตชีวาอีกด้วย

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

187-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 187
พฤศจิกายน 2537
เปลี่ยนชีวิต
พุนเก้า รัตนสดใส, ราตรี พุฒิสาร