• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การออกกำลังคอ

การออกกำลังคอ

การออกกำลังคอที่จะกล่าวถึงนี้ แต่ละท่าทำ 5-10 ครั้ง วันละ 2-3 เวลา

 

ก้มและเงยหน้า
ค่อย ๆ ก้มหน้าให้คางจรดกับอก แล้วเงยช้า ๆ ให้มากที่สุด

 

 

 

 

 

 


ตะแคงซ้ายขวา
หน้าตรงค่อย ๆ ตะแคงซ้าย พยายามให้หูจรดไหล่ซ้าย โดยไม่ยกไหล่ขึ้น กลับที่เดิม แล้วค่อย ๆ ตะแคงให้หูขวาจรดไหล่ขวาในลักษณะเดียวกัน 

 


 

 

หันหน้าซ้ายขวา
หมุนศีรษะ หันหน้าไปทางซ้ายช้า ๆ โดยพบว่า ยามให้ปลายคางอยู่ในแนวเดียวกับไหล่ซ้าย แล้วหมุนศีรษะกลับมา และไปยังด้านตรงข้ามเช่นกัน
 

ข้อมูลสื่อ

198-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 198
ตุลาคม 2538
สาระน่ารู้