• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การบาดเจ็บของกระดูกคอและกระดูกสันหลัง

การบาดเจ็บของกระดูกคอและกระดูกสันหลัง


การบาดเจ็บของกระดูกคอและกระดูกสันหลัง เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการตกจากที่สูง หรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงพิการและเสียชีวิตได้ถ้าหากได้รับการช่วยเหลือจากผู้ไม่มีความรู้ หรือให้การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายไม่ถูก

วิธีการปฐมพยาบาล
1. ถ้าบาดเจ็บบริเวณศีรษะและคอ ให้ศีรษะและคออยู่นิ่งๆ โดยผู้ช่วยเหลือประคองศีรษะบริเวณกกหูทั้ง 2 ข้าง
2. ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์พันทบหลายชั้น ทำปลอกคอชั่วคราวสวมไว้ใต้คาง (ดังภาพ)

3. ถ้ามีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังด้วย ให้ใช้ผ้าห่มม้วนวางรอบศีรษะ ลำตัว แขน และระหว่าง ขา เพื่อไม่ให้เคลื่อนไหว
4. ให้ผู้บาดเจ็บนอนนิ่งๆ
5. ขอความช่วยเหลือ
6. รีบนำส่งโรงพยาบาล
การเคลื่อนย้าย
ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้ผู้ช่วยอุ้มยกอย่างน้อย 7 คนขึ้นไป
2. คนที่ 1 ประคองศีรษะโดยให้คอและหลังอยู่ในแนวเดียวกันตลอดเวลา
3. ผู้ช่วยเหลืออีก 6 คน สอดมือใต้กระดูกสันหลังของผู้บาดเจ็บอยู่บนฝ่ามือของทุกคน
4. ให้สัญญาณนับ 1-2-3 และอุ้มยกพร้อมกันทั้ง 7 คน
5. วางบนกระดานหรือเปลแข็ง กำหนดความกว้างเท่ากับไหล่และความยาวเท่ากับความสูงของผู้บาดเจ็บ
6. มัดผู้บาดเจ็บให้ติดกับไม้กระดานหรือเปลแข็ง
7. รีบนำส่งโรงพยาบาล

 

ข้อมูลสื่อ

336-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 336
เมษายน 2550