• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เส้นประสาทคืออะไร

เส้นประสาทคืออะไร

     

 

เส้นประสาทเปรียบเทียบได้กับระบบสายไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ ที่ประกอบด้วยใยประสาทเส้นเล็กๆ รวมกันเป็นมัดใหญ่ ออกจากสมองไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้มีการติดต่อกันได้

เส้นประสาทประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายเซลล์ ซึ่งเรียกตามภาษาวิทยาศาสตร์ว่า นิวโรน (neuron) ซึ่งมีคุณสมบัติในการนำกระแสประสาทจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้เกือบจะทันที
เส้นประสาทจะโยงจากสมองไปยังอวัยวะหรือจากอวัยวะไปยังสมอง ที่จริงสมองเองก็ประกอบด้วยเซลล์ประสาท ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสั่งงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ที่มีชีวิต โดยรับข้อมูลมาจากอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย และส่งกระแสประสาทเป็นคำสั่งออกไปตามเส้นประสาท

ระบบประสาทของร่างกายมีเซลล์ประสาทหลายพันล้านเซลล์ รูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่ละเซลล์จะมีสายที่ใช้ติดต่อ เรียกว่า แอกซอน (axon) นอกจากนั้นยังมีสายย่อยออกไปจากตัวเซลล์ประสาทอีกมากมาย เรียกว่า เดนไดรท์ (dendrite) ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับเซลล์ประสาทเซลล์อื่นๆ

แอกซอนมีเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนเพื่อกันไม่ให้กระแสประสาทรั่วออกนอกสาย กระแสประสาทเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมของโซเดียมไหลผ่านเข้าเซลล์

กระแสประสาทจะผ่านจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง โดยผ่านจุดสัมผัสหรือจุดต่อที่เรียกว่า ซินแนปส์ (synapse) กระแสประสาทจะกระโดดข้ามจุดต่อโดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้มีกระแสประสาทแล่นไปในเซลล์ประสาทที่มันมาต่อเข้า

 

                                               *********************************


 

ข้อมูลสื่อ

212-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 212
ธันวาคม 2539
รศ.นพ.เกษียร ภังคานนท์