• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ช่องท้องและช่องอก

ช่องท้องและช่องอก

 


 

โลกของเทคโนโลยียุคนี้ก้าวไปไกลมาก ความเชื่อที่ว่าปรากฏการณ์บางอย่างเป็นอิทธิฤทธิ์เหนือจริงของคนรุ่นบรรพบุรุษเรา เช่น การมีหูทิพย์ ตาทิพย์ ได้กลายมาเป็นจริงแล้วในวันนี้เมื่อเรามีโทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันจากคนละมุมโลกได้ เรามีดาวเทียมที่สามารถส่งภาพจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ นับประสาอะไรกับการค้นหาความลับในร่างกายตนเองของมนุษย์ผู้ชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเหลือเกินจะเป็นสิ่งที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ไปได้ จึงได้มีการค้นคิดอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิด เพื่อถ่ายภาพสังเกตความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บเนื้อเจ็บตัว ดังภาพเล็กๆ เหล่านี้ที่นำมาให้ดูกัน เป็นภาพถ่ายจากอวัยวะจริงๆ เลยที่เดียว

แต่ก่อนที่จะไปดูภาพจริงกันอยากจะให้มองย้อนมาดูภาพจำลองอวัยวะภายในต่างๆ โดยรวมกันก่อนเพื่อจะได้รับรู้ตำแหน่งแห่งที่ว่าอวัยวะแต่ละส่วนอยู่บริเวณใด และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร ในบริเวณลำตัวของคนเรานั้นได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ใหญ่ๆ ( โดยมีกะบังลมเป็นเครื่องกั้น แบ่งเขต ) ดังนี้

ส่วนช่วงบน เราเรียกว่า ช่องอก ประกอบไปด้วยหัวใจและปอด สำหรับช่วงล่างนั้นเป็น ช่องท้อง อวัยวะที่อยู่ในส่วนนี้ ได้แก่ กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ตับ และตับอ่อน ซึ่งอยู่ในระบบย่อยอาหาร ทั้งนี้อาจรวมถึงไต และกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบทางเดินปัสสาวะและนอกจากนี้ยังมีอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ด้วย

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปเพียงใด ก็ย่อมมีข้อจำกัดในตัวของมันเองเสมอ ดังนั้น การที่จะสามารถดึงเอาศักยภาพของอุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มพิกัด ความสามารถของมันได้แค่ไหนเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมองอันฉลาดปราดเปรื่องของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านที่จะตระหนักรู้

อย่างไรก็ตาม ถ้าพ้นขีดของการใช้ที่พอดีก็จะกลายเป็นความฟุ่มเฟือยไป ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า อุปกรณ์อันสมัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ถ้าไม่พิจารณาให้ดีก่อนใช้ผู้รับภาระไม่ใช่ใคร แต่เป็นคนไข้ที่น่าสงสารนั้นเอง!

หมายเหตุ

1. ซินติแกรม ( scintigram ) คือ แผ่นภาพสแกนอวัยวะด้วนรังสี
2. แองจิโอแกรม ( angiogram ) คือ แผ่นภาพรังสีแสดงหลอดเลือดแดง
3. คอนทราสต์เอกซเรย์ ( contrast x-ray ) คือ การถ่ายภาพอวัยวะต่างๆ ด้วยรังสีโดยการใช้สารทึบแสง ( หรือโปร่งแสง )มากกว่าอวัยวะ ทำให้เห็นภาพอวัยวะชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ดับเบิลคอนทราสต์เอกซเรย์ ( double contrast x-ray) คือ การใส่ทั้งสารทึบแสงและลมเข้าไปในอวัยวะเพื่อแสดงความแตกต่างความเข้มของภาพถ่ายรังสี ทำให้เห็นภาพอวัยวะชัดเจนในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีก
5. อันตราซาวนด์สแกน ( ultrasound scan) คือ การตรวจอวัยวะโดนใช้คลื่นความถี่สูง
6. ซีทีสแกน ( CT scan ) คือ การถ่ายภาพรังสีของอวัยวะต่างๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
7. เทอร์โมแกรม ( Thermogram) คือ แผ่นภาพแสดงคลื่นความร้อน ( บริเวณที่ผิดปกติของอวัยวะ )
8. เอ็มอาร์ไอสแกน ( MRI scan) คือ การถ่ายภาพอวัยวะต่างๆ โดยใช้คลื่นแม่เหล็ก
 

ข้อมูลสื่อ

177-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 177
มกราคม 2537