• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รักษาภูมิแพ้

รักษาภูมิแพ้

น้องผมอายุ 13 ปี เป็นโรคภูมิแพ้ กินยาแก้แพ้ และยาแอมพิซิลิน 5oo ก็ยังไม่หาย

ผมมีปัญหาอยากเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำจากคุณหมอ คือปัจจุบันน้องของผมอายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้นม.1 น้องผมมีอาการโรคภูมิแพ้ ทำอย่างไรจึงจะหาย น้องผมเคยกินยาแก้แพ้ และยาแอมพิซิลิน 5oo ก็ยังไม่หาย คุณหมอช่วยแนะนำยาและบอกชื่อยารวมทั้งระยะเวลาในการกินด้วย


                                                                                               ผู้ถาม บัญชา/อุบลราชธานี

 

                                                 ***************************************

ผู้ตอบ พ.ญ.ฉวีวรรณ บุนนาค

หลักในการรักษาโรคภูมิแพ้ทั่วๆไปคือ

1. พยายามกำจัดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้
2. การรักษาด้วยยา
3. การรักษาโดยการฉีดวัคซีน

โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยได้แก่ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหืด โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคตาอักเสบจากภูมิแพ้ น้องของคุณไม่ทราบว่าเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดใด และไม่ทราบว่าแพ้อะไร จึงไม่สามารถตอบให้ละเอียดได้

ที่คุณถามมาเรื่องยาแก้แพ้และยาแอมพิซิลิน 5oo ยาแก้แพ้จัดเป็นยาระงับอาการของโรคเท่านั้น เมื่อยาหมดฤทธิ์ และน้องของคุณยังได้รับสิ่งที่แพ้อยู่ก็มีอาการเกิดขึ้นได้อีก ส่วนยาแอมพิซิลิน 5oo เป็นยาต้านจุลชีพจึงมิได้มีผลต่อโรคภูมิแพ้โดยตรง ในปัจจุบันยังไม่มียากินชนิดใดที่จะสามารถทำให้โรคภูมิแพ้หายขาดได้แน่นอน ที่ใช้กันมาก คือ ยาแก้แพ้ ซึ่งมีหลายชนิด ชนิดที่ใช้บ่อยคือ ยาต้านฮิสตามีน เช่น ยาคลอร์เฟนิรามีน ขององค์การเภสัชกรรม ใช้เป็นยาระงับอาการ ดังนั้นจึงแนะนำให้กินเมื่อมีอาการคัน จาม น้ำมูกไหล เป็นต้น เมื่อไม่มีอาการก็ไม่ต้องกิน

นอกจากยาต้านฮิสตามีน ยังมียาสำหรับป้องกันโรคภูมิแพ้และยาต้านการอักเสบ ทั้งชนิดกินและพ่นเฉพาะที่  แต่ควรต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งให้ใช้เท่านั้น

 

                                                   **********************************


 

ข้อมูลสื่อ

207-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 207
กรกฎาคม 2539
พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค