• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลิ้นมันเรียบ

ลิ้นมันเรียบ

ปกติ ลิ้นของคนเราจะมีลักษณะสากๆ เล็กน้อย

ถ้าลิ้นมีลักษณะมันเรียบดังภาพนี้ ก็อาจพบร่วมกับโรคเลือดจาง (หน้าตาซีด เซียว) โรคลำไส้ไม่ดูดซึมสารอาหาร (อาจมีอาการถ่ายท้องเรื้อรัง) หรือเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานก็ได้

หากสงสัยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจ


 

ข้อมูลสื่อ

125-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 125
กันยายน 2532
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ