• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บ้านผีสิง

บ้านผีสิง


เมื่อปีกลายนี้ ได้มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันเกรียวกราวเกี่ยวกับบ้านผีสิง ที่จังหวัดระยองปรากฏว่ามีผู้ป่วยในหมู่บ้าน อยู่ดี ๆ ก็มีอาการชักและหมดสติ แล้วตายไปหลายราย มีข่าวลือว่า มีผีเขมรมาเข้าสิงชาวบ้าน ได้เชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางเวทมนตร์คาถา มาทำการจับผี แต่ก็ไม่มีผลประการใด ยังคงมีคนตายอยู่เรื่อย ๆ ผู้ป่วยบางคน ได้รับการนำส่งที่โรงพยาบาลศิริราช ทางโรงพยาบาลศิริราชได้รับไว้ตรวจและรักษา และได้เจาะเลือดไปตรวจหาสารที่มีพิษต่าง ๆ ซึ่งอาจมีอยู่ในเลือดได้ ปรากฏว่า ผู้ป่วยเหล่านี้มีตะกั่วในเลือดสูงมาก จึงได้ทำการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้โดยด่วน

ต่อไปนี้เป็นรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษา ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยนายแพทย์เหลือพร ปุณณกัณต์
เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2522 ที่โรงพยาบาลระยอง มีเด็กมาโรงพยาบาล 3 คน เด็กทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน อายุ 6 ปี, 5 ปี และ 4 ปีตามลำดับ มาด้วยอาการเพ้อ, ไม่ค่อยรู้สึกตัว เป็นพัก ๆ เมื่อรู้สึกตัวก็เดินไม่ตรง มือเท้าสั่น และค่อย ๆ ตายไปทีละคน 3-4 วันหลังจากเกิดอาการ มารดาของเด็กเองก็เริ่มมีอาการเช่นเดียวกันหลังจากลูกตายไปแล้ว และเสียชีวิตลงเช่นกัน โดยไม่ยอมรับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะเข้าใจว่า ผีเข้า เป็นผีชาวเขมร ได้มีหมอผีและแม่ชี ไปไล่ผีกันหลายราย ในระหว่างนั้น มีพี่น้องอีกคู่หนึ่ง ซึ่งบ้านไม่ห่างกันนัก เริ่มมีอาการเกิดขึ้น พ่อแม่ได้นำส่งโรงพยาบาลระยอง ทางโรงพยาบาลได้ส่งต่อมายังโรงพยาบาลศิริราช จากการตรวจ พบว่า เป็นโรคพิษตะกั่ว ซึ่งมีอาการทางสมองรุนแรงและเฉียบพลัน จากการที่คณะแพทย์ได้ออกไปสำรวจหมู่บ้านดังกล่าว พบว่า 2 ครอบครัวนี้ ใช้น้ำดื่มจากแหล่งเดียวกัน จึงเก็บน้ำมาตรวจพบว่า มีตะกั่วสูงกว่าปกติ 100-500 เท่า แล้วแต่ว่าจะเก็บจากส่วนใดของบ่อ เนื่องจากเป็นฤดูแล้งตอนปลาย น้ำที่ใช้ดื่มจึงเป็นน้ำบ่อทั้งสิ้น ยังเก็บน้ำฝน แห้งสนิททุกถัง นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่แสดงอาการอีก 10 คน ในจำนวนนี้ เป็นยายของเด็ก 3 คนแรกที่เสียชีวิต รวมอยู่ด้วย ระดับตะกั่วในเลือดสูงมาก และไม่ยอมรับการรักษาแผนปัจจุบันได้เสียชีวิตลง ภายใน 5 วันหลังมีอาการ ส่วนเด็กที่เหลือ 9 คน ได้รับการรักษา และหายเป็นปกติทั้งหมด ในหมู่บ้านนั้น มีผู้ที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูง เกือบครึ่งหมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงระดับอันตราย และได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลระยอง

เนื่องจากน้ำในบ่อนั้นมีสารตะกั่วสูงมาก ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้สั่งปิดบ่อ ไม่ให้ใช้น้ำ และได้ทำการสูบน้ำออกจากบ่อ ตรวจสอบดู แต่ไม่พบสิ่งของทำด้วยตะกั่วในบ่อนั้น จึงไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน เข้าใจว่าอาจมีสิ่งของที่ทำด้วยตะกั่ว ที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ในบ่อนั้นนานแล้ว หลังจากที่ได้ปิดบ่อแล้ว อาการของพิษตะกั่วของชาวบ้าน ที่เข้าใจว่าผีสิงก็หายไป

น่าชมเชยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ช่วยกันสืบหาสาเหตุของอาการผีสิง ที่ได้กล่าวมาแล้ว จนกระทั่งพบสาเหตุจากพิษตะกั่ว และได้ทำการป้องกันจนเป็นผลสำเร็จ ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้อีกต่อไป

พิษจากสารตะกั่วนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการชักและหมดสติในเด็ก แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ผมเคยไปศึกษาโรคเด็กที่นั่น พบว่าเด็กนิโกรเป็นโรคพิษตะกั่วมาก เพราะเด็กเหล่านั้นอาศัยอยู่ในตึกเก่าผุพัง กระดาษปิดฝาผนังหรือสีทาผนังเป็นสีชนิดเก่าที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมอยู่ บางครั้งเด็กเก็บกระดาษหรือสิ่งเหล่านี้กินเข้าไป นาน ๆ เข้าก็ทำให้เกิดอาการชักและหมดสติ และถึงแก่ความตายได้ อาการที่สำคัญของพิษตะกั่วคือ มือเท้าสั่น ปวดท้อง ซีด ชัก หมดสติ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การเอ๊กซเรย์ที่ท้องอาจเห็นตะกั่วในลำไส้ได้ การตรวจเลือดพบมีการผิดปกติของเม็ดเลือดแดง และระดับของตะกั่วในเลือดสูง

            
                                                        เด็กเป็นโรคพิษตะกั่ว

สาเหตุของพิษตะกั่ว
ในบ้านเรามีหลายอย่าง เช่น
1. สาเหตุจากบ่อน้ำ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

2. สาเหตุจากตะกั่วในแบตเตอรี่หลายปีมาแล้วเราพบว่า ที่พระประแดง มีเด็กตายมากคล้ายกับที่
ระยอง ไปสำรวจพบว่าที่นั่น ชาวบ้านใช้เปลือกแบตเตอรี่ที่ทิ้งแล้ว มาเป็นเชื้อเพลิงเคี่ยวน้ำตาล เด็กจึงได้รับตะกั่วจากการกินและสูดไอตะกั่วเข้าไป แม้แต่สุนัขแถว ๆ นั้นก็ตายกันเกลื่อนเช่นกัน

3. สาเหตุจากการเจียระไนเพชร พลอย เคยมีเด็กมีอาการพิษตะกั่ว ในบ้านซึ่งเจียระไนเพชรพลอย ที่จังหวัดจันทบุรี เพราะเครื่องมือในการเจียระไน มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ

4. โรงงานทำแบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉาย หรือแม้แต่บ้านที่อัดแบตเตอรี่ ขายแบตเตอรี่ ต้องระวังอย่าให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

5. สีทาบ้านต้องระวัง อย่าใช้ชนิดที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ

ฉะนั้นโปรดระมัดระวังอย่าให้เด็กได้รับตะกั่วทั้งโดยการกินและการสูดหายใจ เพราะมีอันตรายมาก และมีอัตราตายสูง
ผู้ที่ไม่ตาย อาจมีความพิการทางสมอง ปัญญาอ่อน หรือเป็นอัมพาตได้ ถ้าเด็กมีอาการดังกล่าวและมี
ประวัติเกี่ยวข้องกับตะกั่ว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยด่วน และแจ้งให้ผู้รักษาทราบด้วยว่า เด็กอาจเป็นโรคพิษจากตะกั่ว
 

ขอตั้งคำถามแทนประชาชนทุกคนถึงกระทรวงสาธารณสุขว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบควบคุมสีที่ทาของเล่น หรือสีทาบ้านในท้องตลาดแล้วหรือยังว่า ปลอดภัยจากตะกั่วหรือไม่ ?......

 

ข้อมูลสื่อ

13-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 13
พฤษภาคม 2523
นพ.ปรีชา วิชิตพันธ์