• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แมลงเข้าหูต้องใช้น้ำมันหอยหยอดอีกทันที

แมลงเข้าหูต้องใช้น้ำมันหอยหยอดอีกทันที


เมื่อแมลงเข้าไปในช่องหู มันไม่สามารถจะกลับตัวเดินหรือบินออกมาได้ เมื่อเดินหน้าเข้าไปเรื่อย ๆ จนไปถึงแก้วหู อาจใช้ปากกัดหรือขาตะกายที่เยื่อหู เพื่อมุ่งหน้าต่อไปอีก ทำให้เกิดอาการปวดหูมาก
จะแก้ได้ ก็ต้องยึดหลักที่ว่า ต้องทำให้แมลงหรือสัตว์นั้น ตายโดยเร็วที่สุด คือ หาน้ำมันที่มีความหนืดสูง ๆ และไวไฟน้อย ๆ เช่น น้ำมันพืช น้ำมันหมู กลีเซอรีน หรือ วาสลิน หยอดลงไป แมลงจะตายทันที อย่าใช้น้ำมันไวไฟ น้ำแอลกอฮอล์ น้ำส้ม ฯลฯ เพราะพวกนี้เมื่อหยอดลงไปและจะดิ้นมาก่อนมันจะตาย ต่อ-ไปเป็นชั้นเอาแมลงออก ก็รีบไปหาแพทย์ทันที ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำอย่างรีบด่วนก็ได้

 

เรียบเรียงจากความรู้และการปฏิบัติง่าย ๆ
เกี่ยวกับหู น.พ ธวัช โลพันธ์ศรี
วารสารสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2523

 

ข้อมูลสื่อ

19-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 19
พฤศจิกายน 2523