• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฮอร์โมนป้องกันมะเร็ง

ฮอร์โมนป้องกันมะเร็ง

จากการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่ทำงานในสำนักงานที่อยู่ภายใต้หลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์ตลอดวัน มีอัตราการเป็นมะเร็งสูงเป็นสองเท่าของผู้ที่เดินไปเดินมา

การหมกตัวอยู่ภายในห้องอาจจะไม่ได้ป้องกันคุณจากมะเร็งร้ายอีกต่อไป ถ้าหากคุณอยู่ภายใต้แสงไฟฟลูโอเรสเซนต์นานๆ

ดร.เอ็น.เอ.เคเรนยี แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา กล่าวว่า การที่ต้องอยู่ภายใต้หลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์นานๆ และใกล้ๆ อาจทำให้ระดับฮอร์โมนเมลาโตนินในร่างกายลดลงอย่างมาก ฮอร์โมนนี้เราทราบว่าช่วยลดการขยายตัวของมะเร็ง

จากการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่ทำงานในสำนักงานที่อยู่ภายใต้หลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์ตลอดวัน มีอัตราการเป็นมะเร็งสูงเป็นสองเท่าของผู้ที่เดินไปเดินมา

ดร.เคเรนยี ได้พยายามค้นหาความสัมพันธ์ของแสงไฟชนิดนี้กับการเกิดโรคมะเร็ง เขาได้ทำการทดลองกับกระต่าย โดยให้อยู่ภายใต้แสงไฟฟลูโอเรสเซนต์ 12 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 1 ปี และเปิดไฟธรรมดาให้กับกระต่ายอีกกลุ่มหนึ่งในอัตราเช่นเดียวกัน ผลคือ ฮอร์โมนเมลาโตนินของกระต่ายกลุ่มที่อยู่ภายใต้แสงไฟฟลูโอเรสเซนต์ได้ลดลงอย่างชัดเจน ดร.เคเรนยีกล่าวว่า การลดลงของฮอร์โมนเมลาโตนินนี้ อาจจะเป็นการอธิบายอัตราการเพิ่มขึ้นของมะเร็งในผู้ที่ทำงานในสำนักงานได้

(จาก Health. Health News. 1989;21(9):16)

 

ข้อมูลสื่อ

129-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 129
มกราคม 2533
ศักดิ์สิทธิ์ ชมไพศาล