• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หายใจเพื่อสุขภาพ

หายใจเพื่อสุขภาพ


การหายใจเป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องปฏิบัติเป็นปกติ
แต่คนส่วนมากมักจะไม่ได้รับประโยชน์จากการหายใจเท่าที่ควร การหายใจที่พูดถึงนี้ คือ การหายใจในที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ ทั้งหายใจเข้าและออก เป็นไปอย่างช้า ๆ ยาว ๆ และลึก การหายใจเช่นนี้ สามารถทำได้ง่ายและมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น :-

1. เมื่อเกิดการประหม่า ตื่นเต้น หรือตกใจ การหายใจเช่นนี้ จะช่วยให้อาการเหล่านั้นลดไปได้

2. เมื่อรู้สึกโกรธ ให้หายใจเช่นนี้ แล้วพยายามทำความรู้สึกตัวในขณะที่หายใจ จะช่วยให้หายโกรธเร็วขึ้น (คล้ายกับที่ผู้ใหญ่แนะให้ นับ1 ถึง 10) จะเป็นการถ่วงเวลา ให้เรานึกตรึกตรองสิ่งที่จะทำ เมื่อเราทำเช่นนี้บ่อยขึ้น จะส่งผลให้เป็นคนอารมณ์เย็น มีความรอบคอบในการทำสิ่งต่าง ๆ

3. การหายใจเช่นนี้บ่อย ๆ จะช่วยบริหารปอดให้ทำงานเต็มที่และแข็งแรง ร่างกายจะกระปรี้กระเปร่า เพราะได้รับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปมากขึ้น ระบบต่างแรง ร่างกายจะกระปรี้กระเปร่า เพราะได้รับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปมากขึ้น ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายจะทำงานได้เป็นปกติดีขึ้น สมองจะปลอดโปร่งอีกด้วย

4. ถ้าหากมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย จากการทำงาน หรือมีปัญหาต่าง ๆ ทำให้เกิดความเครียด การหายใจเช่นนี้ จะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยอ่อน ทำให้หายเครียดและสบายขึ้น วิธีนี้อาจใช้วิธีนอนราบจากพื้น ปล่อยให้ร่างกายสบายไม่เครียด แล้วทำความรู้สึกกับการหายใจของเราจะช่วยได้มาก

5. ถ้านอนไม่หลับ คิดมากฟุ้งซ่าน ให้ทำเช่นเดียวกับวิธีในข้อ 4 โดยทำความรู้สึกกับการหายใจของเราตลอดเวลา ถ้ายังไม่หลับในขณะที่หายใจยาว ๆ ให้นับ 1 ถึง 100 ไปเรื่อย ๆ หรือ จะท่อง ก ถึง ฮ ก็ได้ จิตใจของเราจะอยู่กับสิ่งนับหรือท่องทำให้ไม่คิดฟุ้งซ่าน เมื่อจิตใจสงบลง ก็จะทำให้หลับได้ง่าย

6. ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการหายใจเช่นนี้ เป็นวิธีหนึ่งของการฝึกสมาธิแบบง่าย ๆ ให้ลองหาที่ซึ่งมีอากาศปลอดโปร่งและเงียบสงบพอสมควร จะนั่งขัดสมาธิหรือไม่ก็ได้ นั่งให้รู้สึกสบายลำตัวตั้งตรง จะหลับตาหรือไม่ก็ได้ (ในขั้นต้นควรหลับตา เพราะช่วยให้ไม่คิดฟุ้งซ่านง่าย) พยายามอย่าคิดเรื่องอื่น เอาความสนใจทั้งหมดของเรามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออก พยายามให้รู้สึกตัวตลอดเวลา เมื่อทำนานเข้า จิตใจจะสงบ และเป็นสมาธิ

ทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชานัก แต่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจบ้างตามสมควร เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่าย เมื่อปฏิบัติแล้ว เราก็จะเห็นคุณค่าของลมหายใจ ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติให้เรามา


 

ข้อมูลสื่อ

21-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 21
มกราคม 2524
อื่น ๆ
รัก ธรรมชาติ