• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การไม่มีประจำเดือน

การไม่มีประจำเดือน

  • อายุ 25 ปี แล้วยังไม่เคยมีประจำเดือนเลยเพราะอะไร
  • เคยมีประจำเดือนแล้วขาดหายไปเพราะอะไร
  • ทำไมประจำเดือนหมดเร็วทั้งที่อายุเพิ่ง 40 ปี

การมีประจำเดือนครั้งแรกของสตรีที่ภาวะร่างกายปกติ จะปรากฏระหว่างอายุ 10-18 ปีหรือโดยเฉลี่ยประมาณ 13 ปี แต่ก็มีสตรีบางรายที่อายุ 25 ปี หรือมากกว่านี้ที่ยังไม่เคยมีประจำเดือนเลย ทั้งนี้อาจมีความผิดปกติในการทำงานของฮอร์โมนบางอย่างในร่างกาย หรือมีความผิดปกติที่รังไข่ ซึ่งควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างแน่นอนจากแพทย์

สำหรับสตรีที่เคยมีประจำเดือนมาตามปกติ แล้วเกิดขาดหายไปโดยไม่ได้ตั้งครรภ์ ไม่ได้ให้นมบุตร ยังไม่ได้ตัดมดลูกหรือรังไข่ออก และยังอยู่ในวัยที่มีประจำเดือน อาจมีความผิดปกติที่มดลูก หรือรังไข่ หรือจากการทำงานที่ผิดปกติของต่อมผลิตฮอร์โมน แม้แต่การมีเรื่องที่กระทบกระเทือนทางจิตใจและอารมณ์ ก็สามารถทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้ จึงไม่ควรวิตกกังวลกับการไม่มีประจำเดือน เพราะเมื่อผ่านภาวะนี้ไปได้ ประจำเดือนจะกลับมามีอย่างเดิม แต่ถ้ามีความผิดปกติของภาวะทางร่างกาย ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เช่นกัน

สตรีบางรายอาจหมดประจำเดือนเร็วกว่าสตรีโดยทั่วไป อาจเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวเดียวกัน เช่น มารดาหมดประจำเดือนอายุ 40 ปี บุตรสาวอาจหมดประจำเดือนอายุประมาณ 40 ปีด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความปกติ

การหมดประจำเดือนเร็ว พบได้เสมอในสตรีที่มีภาวะซีด หรือขาดอาหาร หรือมีโรคเรื้อรัง เช่น วัณโรคปอด และเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจพบได้ในรายที่มีความผิดปกติอื่นๆ จึงควรได้รับการตรวจอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และรีบแก้ไข

สตรีที่คุมกำเนิดด้วยการกินยาเม็ด หรือฉีดยา เมื่อหยุดยาจะไม่มีประจำเดือนอยู่ระยะหนึ่ง จึงไม่ควรวิตกกังวล

ข้อมูลสื่อ

130-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 130
กุมภาพันธ์ 2533
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์