• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฉีดยาเข้าข้อ

ฉีดยาเข้าข้อ

คุณยายอายุ 72 ปี มีอาการเข่าขวาบวม ปวดเข่าเรื้อรังมาหลายปี และเป็นมากขึ้นเมื่อ 4 เดือนก่อน เดินไม่ได้มา 2 เดือนแล้ว คุณยายได้รับการรักษาโดยหมอกลางบ้าน ซึ่งใช้วิธีเหมารักษาจนกว่าจะหาย โดยคิดค่ารักษาเป็นจำนวนเงินหลายพันบาท

วิธีการรักษาโดยการฉีดยาเข้าข้อเข่าติดต่อกันมานาน 3-4 เดือน รวมจำนวนหลายสิบเข็ม แต่อาการกลับทรุดหนักลง ข้อเข่าบวมมากขึ้นเวลาขยับจะปวดมาก ต้องนอนงอเข่านิ่งๆ บนเตียง และไม่ได้เดินมา 2 เดือนแล้ว มีไข้เป็นๆ หายๆ กินอาหารไม่ได้จนผ่ายผอม ลูกหลานจึงช่วยกันพามาโรงพยาบาล ปรากฏว่า ข้อเข่าของคุณยายเต็มไปด้วยหนอง คุณยายได้รับการผ่าตัดล้างหนองและตัดเยื่อบุข้อซึ่งอักเสบออก และได้รับยาปฏิชีวนะฉีดเข้าเส้นติดต่อกันอีกหลายวัน กว่าคุณยายจะดีขึ้นจนสามารถลุกขึ้นเดินด้วยไม้ค้ำยันได้

ข้ออักเสบเป็นหนองเป็นโรคที่รักษายาก ยิ่งถ้าหากทิ้งไว้จนเรื้อรังแม้ว่าจะรักษาจนหนองหายแล้ว ก็อาจหลงเหลือความทุพพลภาพจากข้อเข่าติดยึดเคลื่อนไหวไม่สะดวก

การฉีดยาเข้าข้อเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งที่ได้ประโยชน์ แต่ต้องมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน และวิธีการฉีดต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค โดยปกติเราจะไม่ฉีดยาเข้าข้อเดียวกันซ้ำบ่อยๆ โดยเฉพาะยาประเภทสตีรอยด์ ซึ่งแม้ว่าจะลดอาการอักเสบและลดอาการปวดได้รวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียได้แก่เกิดการทำลายของกระดูกภายในข้อเพิ่มขึ้น และที่สำคัญถ้าฉีดโดยไม่ระมัดระวังเพียงพอก็จะเกิดการอักเสบเป็นหนอง ดังเช่นคุณยายผู้นี้

ข้อมูลสื่อ

132-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 132
เมษายน 2533
นานาสาระ
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์