• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หนูแดงฟันเหลืองๆ ดำๆ

หนูแดงฟันเหลืองๆ ดำๆ

หนูแดง หน้าตาสะสวยดี แต่เสียที่มีฟันสีเหลืองๆ ดำๆ ขัดสีอย่างไรก็ไม่ออกเพราะว่าตั้งแต่เล็ก เวลาเป็นหวัดครั้งไร แม่จะหยิบยาน้ำเชื่อมเตตร้าซัยครีนให้กินทุกครั้ง แม่ของหนูแดงทำงานใน รพ. มีความรู้ว่า ยาคลอแรมจะกดไขกระดูกไม่ให้สร้างเม็ดเลือด ยาพวกเพนนิซิลลิน (เช่น เพนวี) ก็อาจแพ้ได้ง่าย แต่ไม่มีความรู้ว่ายาเตตร้าซัยคลีนหากให้ในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เป็นเวลานานๆ แล้ว ยาจะไปเคลือบฟันเป็นสีเหลืองๆ ดำๆ อย่างถาวร และเธอก็ยังไม่รู้ว่าไข้หวัดธรรมดานั้น ไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านจุลชีพเหล่านี้อย่างพร่ำเพรื่อ

ข้อมูลสื่อ

1-010-01
นิตยสารหมอชาวบ้าน 1
พฤษภาคม 2522